Međunarodne stipendije za studij na Teheran University of Medical Sciences

Želite proširiti svoje vidike? Oduvijek ste željeli da upoznate egzotičnije i drugačije dijelove svijeta? Evo vam prilike! Prijavite se na internacionalnu stipendiju Teheran University of Medical Sciences (TUMS) kako biste usavršili prije svega svoj edukativni dio ličnosti, a zatim i kulturološki. Upoznajte drugačiju stranu studiranja.


tehran university of Medical Sciences

Želite proširiti svoje vidike? Oduvijek ste željeli da upoznate egzotičnije i drugačije dijelove svijeta? Evo vam prilike! Prijavite se na internacionalnu stipendiju Teheran University of Medical Sciences (TUMS) kako biste usavršili prije svega svoj edukativni dio ličnosti, a zatim i kulturološki. Upoznajte drugačiju stranu studiranja.

tehran university of Medical SciencesTUMS stipendijski program je program postavljen od strane navedenog Univerziteta s ciljem da ohrabri internacionalne studente da nastave svoje studije  i istraživanja na Teheran University of Medical Sciences.

Cilj ove stipendije jeste da poveća zajedničko razumijevanje i naučnu razmjenu između studenata Irana i drugih dijelova svijeta. TUMS je najbolji Univerzitet na području medicine u Iranu. Vrijednost stipendije varira od 3.000 do 15.000 američkih dolara i pokriva prije svega transport do Teherana, zatim smještaj, pojedine obroke, kompjuterski laboratorij, članstvo u sportskim i studentskim udruženjima, biblioteku, internet pristup, kao i mogućnost pokrivanja od 0 – 100% školarine, zavisno od uspjeha studenta.

Uslovi:

  • Za preddiplomski nivo studija, student mora imati završenu srednju školu.
  • Za postdiplomski nivo studija, student mora posjedovati diplomu iz polja koji je povezan sa njegovim željenim područjem studija.
  • Jezične vještine: Engleski jezik.
  • Student koji želi aplicirati mora imati dokaz o sposobnosti da čita, piše i razumije engleski jezik.
  • Oficijelni jezik je Farsi i asisitirat će se onima koji žele da nastave svoju edukaciju na navedenom jeziku.
  • Stipendija je samo za studente koji dolaze izvan Irana.

Konkurs je otvoren do 1. aprila 2013. godine.

Više informacija na email: oia-ic@sina.tums.ac.ir ili na web stranici: www.gsia.tums.ac.ir/en

(STUDOMAT.ba)