Mediji u rukama mladih

Da li ste ikada poželjeli da imate mogućnost iznijeti svoju priču u javnost? Da li se plašite kamera i javnog istupanja? Vijeće mladih Općine Stari Grad ima pravu priliku za vas.


vijece mladih stari grad

SARAJEVO – Da li ste ikada poželjeli da imate mogućnost iznijeti svoju priču u javnost? Da li se plašite kamera i javnog istupanja? Vijeće mladih Općine Stari Grad ima pravu priliku za vas.

vijece mladih stari gradVijeće mladih Općine Stari Grad objavilo je javni poziv za učešće na dvodnevnom treningu koji će se održati od 31. augusta do 1. septembra 2013. godine.

Trening će sadržavati teorijska predavanja, te simulacije i praktične vježbe pomoću kojih će učesnici/ce steći vještine komuniciranja sa medijima, kao i saznati koji je najbolji način pristupa medijima.

Poseban fokus bit će stavljen na rad sa društvenim mrežama koji je postao posebno bitan segment društvenog života, kao i jedan od načina za kvalitetnu promociju nevladinog omladinskog sektora.

Organizator je osigurao certifikate, piće, hranu i potreban radni materijal za sve učesnike.

Ukoliko želite učestvovati na trenigu “Mediji u vašim rukama”, prijave možete poslati na adresu vijeće.mladih.stari.grad@hotmail.com, najkasnije do 26. augusta 2013. godine.

Vaša prijava treba da sadrži: ime i prezime učesnika/ice, adresu, naziv organizacije ispred koje dolazite i vaš broj telefona.

(STUDOMAT.ba)