Logička mozgalica: Koja čaša ima više vode?

Možeš li riješiti ovu mozgalicu?


73505a5fc3b7752e4e994f7ad7

Naučnici su davno dokazali da mozgalice ne samo da poboljšavaju vaše pamćenje već i povećavaju vještine razmišljanja. I ne mogu samo djeca imati koristi od njihova rješavanja, jer su korisne i za odrasle.

Pokušajte riješiti ovu mozgalicu! Koja čaša ima najviše vode?

73505a5fc3b7752e4e994f7ad7

Rješenje pogledajte na narednoj stranici…