KULT BiH: Samo 1% mladih u BiH vjeruju da mogu utjecati na promjene u državi

Danas, 17. marta, u 13.00 h održat će se potpisivanje ugovora o saradnji Instituta za razvoj mladih KULT sa devet vijeća mladih/omladinskih savjeta iz BiH, u sklopu inicijative "Mladi odlučuju o demokraciji!".


Mladi odlucuju o demokraciji kult studomat

Danas, 17. marta, u 13.00 h održat će se potpisivanje ugovora o saradnji Instituta za razvoj mladih KULT sa devet vijeća mladih/omladinskih savjeta iz BiH, u sklopu inicijative “Mladi odlučuju o demokraciji!”.

Mladi odlucuju o demokraciji kult studomatSamo 1% mladih u BiH vjeruju da mogu utjecati na politiku i društveno-ekonomski aspekt u BiH, a dešavalo se da manje od 25% mladih izađu na izbore. Većina mladih ne razumije dovoljno politički sistem u državi, što uvelike olakšava manipuliciju mladima tokom i nakon predizborne kampanje. U 29% slučajeva mladi su odlučili ne izaći na izbore i glasati, jer nisu znali kojoj političkoj stranci ukazati povjerenje. Dvostruko je više mladih koji vjeruju da je nemoguće utjecati na proces donošenja odluka kroz mehanizam posrednog učešća, kao što je glasanje na izborima.

Ipak, na proteklim Općim izborima održanim 2012. godine procent izlaznosti mladih je bio značajno visok, poredeći s podacima iz 2010. ili 2008. g. Međutim, kvantitet ne podrazumijeva uvjetno i kvalitetu glasanja: mladi često donose površne odluke za glasanje bazirane na predizbornim marketinškim kampanjama, a ne kroz kritički pristup utemeljen na revizorskim izvještajima i postignutim rezultatima političara/ki.

Mladi odlučuju o demokraciji! – uključenost mladih u proces izbora, inicijativa je kojom će Institut za razvoj mladih KULT doprinijeti jačanju uloge građanskog društva u ostvarivanju ljudskih prava i demokratskih reformi, pospješujući građansko i političko učešće mladih u društvu, posebice tokom izbora i jačanju kapaciteta mladih u BiH, Moldaviji, Makedoniji, Kirgistanu i Srbiji.

Zemlje uključene u ovu inicijativu trenutno se suočavaju s tranzicijskim demokracijama. Aktivno se zalažu za ostvarivanje ljudskih prava i uvođenje demokratskih reformi te nastoje poboljšati građansko i političko učešće mladih u društvu.

Danas, 17. marta, u 13.00 h održat će se potpisivanje ugovora o saradnji Instituta za razvoj mladih KULT sa devet vijeća mladih/omladinskih savjeta iz BiH, u sklopu inicijative “Mladi odlučuju o demokraciji!”. Događaj će se održati u prostorijama Instituta na Ilidži (ul. 4. viteške brigade, Lužani).

Za više informacija možete pozvati na broj: 061 374 803, ili mejlom na muamer.logo@kultbih.org.

(STUDOMAT.ba)