Konkurs za studijski boravak na Univerzitetu u Barseloni

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studijski boravak na Univerzitetu u Barseloni (Španija) u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine.


barcelona 1875848 1280

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Barseloni dostupne su studijske oblasti date na linku: http://www.ub.edu/web/ub/en/estudis/estudis.html (NAPOMENA: sve osim medicine).

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

IZNOS STIPENDIJE:

 • Studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života),
 • Staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR (za troškove života)
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog (bachelor i master) ciklusa studija te akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija je objašnjenja na linku: http://www.ub.edu/uri/erasmuska107.htm. Potrebno je da se registrujete na online formi, a zatim na email erasmus.ka107@ub.edu dostavljate sljedeće dokumente:

Student:
– online forma
– prepis ocjena
– ugovor o učenju
– nominacijsko pismo
– certifikat o poznavanju stranog jezika (Engleski jezik nivo B2 ili Španski jezik nivo B1)

Staff (teaching):
– online forma
– CV (na engleskom jeziku)
– ugovor o mobilnosti (teaching)
– nominacijsko pismo
– certifikat o poznavanju stranog jezika (Engleski jezik nivo B2 ili Španski jezik nivo B1)
– pozivno pismo od strane Univerziteta u Barceloni

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 19.12.2017. godine, a rok za online prijavu i  dostavljanje dokumentacije je do 16.03.2017. godine .

PRIJAVA:

Potrebno je da se registrujete na online formi, a zatim na njihov email erasmus.ka107@ub.edu dostavljate dokumente objašnjenje iznad. Prilikom slanja dokumenata, potrebno je da u “cc” stavite i naš email: erasmus@unsa.ba.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci za studente, 7 dana za akademsko osoblje),
 • stipendija se odnosi na zimski semestar 2018/2019,
 • dostupno je 6 stipendija za studente i 2 stipendije za teaching osoblje
 • stipendija se odnosi na studijske oblasti datih na linku: http://www.ub.edu/web/ub/en/estudis/estudis.html (NAPOMENA: sve osim medicine).
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je nominacijsko pismo i ugovor o učenju/mobilnosti moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

(erasmus.unsa.ba)