Konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Saarlandu

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Saarlandu (Njemačka) u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine.


Saarland
Foto: Iris Maurer

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i doktoranti) i akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu.

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Saarlandu dostupne su studijske oblasti:

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

 • jezici
 • pravo

Iznos stipendije

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR,
 • staff: dnevnica u iznosu od 120,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u .PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.

DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – u ovoj fazi prijave dovoljno je ispuniti ugovor sa podacima/predmetima koje biste slušali/pratili. Nisu potrebni potpisi, već da se vidi šta namjeravate raditi tamo. Ako vas obavijeste da ste primljeni, ispunjavate i potpisujete ugovor.
 3. Prepis ocjena – ukoliko nije u originalu na engleksom jeziku, onda treba da bude preveden na engleski jezik od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. CV (Europass form)
 5. Skenirana stranica pasoša

Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku – DOSTAVLJATE NAKON ŠTO VAS OBAVIJESTE DA STE DOBITNICI STIPENDIJE.

Akademsko osoblje:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana/dekana
 2. Ugovor o mobilnosti za teaching – potpisuje kandidat i prodekan/dekan
 3. Pozivno pismo
 4. CV
 5. Skenirana stranica pasoša

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 06.03.2018. godine, a rok za prijavu je do 15.05.2018. godine do 15:00 sati.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost,
 • prijave se odnose na zimski semestar akademske 2018/2019. godine,
 • dostupne su 4 stipendije za studente i dvije stipendije za akademsko osoblje,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • nominacijsko pismo mora imati potpise prodekana/dekana i pečate fakulteta,
 • ugovor o učenju u trenutku prijave ispunjavate i dostavljate u wordu, nisu potrebni potpisi u trenutku slanja za prijavu,
 • dokaz o poznavanju jezika nije potrebno sada slati, ali bi dobro bilo da imate spremno jer će se u slučaju da budete izabrani tražiti da dostavite taj dokaz,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osoba za Univerzitet u Saarlandu je Dr Katja Klueh (e.klueh@io.uni-saarland.de)

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

(erasmus.unsa.ba)