Konfučijev institut – most između akademskih zajednica Bosne i Hercegovine i Kine

Sjeverozapadni pedagoški univerzitet iz Lanzhoua, Kina, domaćin je međunarodne konferencije posvećene učenju kineskog jezika na kojoj su učešće uzeli i predstavnici Univerziteta u Sarajevu.


1409205672450460

Sjeverozapadni pedagoški univerzitet je partner Univerziteta u Sarajevu u osnivanju i djelovanju Konfučijevog instituta pri Univerzitetu u Sarajevu, koji je 2015. godine uspostavljen kao prvi Konfučijev institut u Bosni i Hercegovini posvećen promociji i izučavanju kineskog jezika i kulture. Međunarodna konferencija je organizirana sa ciljem upoznavanja kineskih profesora i studenata sa izazovima u podučavanju kineskog jezika u međunarodnom kontekstu, prenosi unsa.ba.

U svojstvu kodirektora Konfučijevog instituta Univerziteta u Sarajevu gospodin Miroslav Živanović je predstavio djelovanje i postignuća Instituta u proteklom periodu, naročito naglašavajući značaj djelovanja Konfučijevih instituta u harmoniji sa regionalnim i lokalnim kontekstom zemalja u kojima se osnivaju.

Prof. dr. Amir Duranović, prodekan za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, upoznao je učesnike konferencije sa historijom, aktuelnim djelovanjem i planovima za budućnost Filozofskog fakulteta. U njegovoj prezentaciji naročito je naglašen značaj pokretanja izbornog studija kineskog jezika u akademskoj 2019/2020. godini, što je osnova za daljnji razvoj izučavanja kineskog jezika i kulture na Filozofskom fakultetu i Univerzitetu u Sarajevu.

Prof. Duranović i gospodin Živanović imenovani su gostujućim istraživačima nedavno uspostavljenog Istraživačkog centra za Bosnu i Hercegovinu Sjeverozapadnog pedagoškog univerziteta.

(STUDOMAT.ba)