Konferencija o neophodnim promjenama univerziteta 21. stoljeća održana na IUS-u

Saradnja IUS-a sa jednim od najboljih državnih univerziteta Turske, Istanbulskog tehničkog univerziteta (ITU) se intenzivira. Započela je sa dvojnim diplomama ova dva univerziteta, a nastavlja se i kroz akademsku razmjenu, projekte, transfer znanja sa ITU-a na IUS, te opciji za uspostavljanje inovacijskog naučno-tehnološkog centra u Sarajevu – prvom takve vrste.


IUS 5

U sklopu saradnje sarajevskog IUS-a i istanbulskog ITU-a, ovih dana delegacija na čelu sa rektorom prof. dr. Mehmetom Karacom boravi na IUS-u.

– Pripreme privodimo kraju. Dupla diploma će se uručivati studentima koji će studirati na odsjecima elektrotehnike i elektronike, arhitekture, ekonomije i mašinstva. Ovaj projekat će se vjerovatno realizirati u sljedećoj akademskoj godini, rekao je Karaca.

Dr. Karaca je također na IUS-u održao i predavanje za širu javnost o tome kako bi jedan univerzitet trebao da se prilagodi uslovima u 21. stoljeću.

Tom prilikom, rekao je, uloga savremenih univerziteta nije više samo u istraživanju, nastavi, i korištenju praktičnih vještina (“know-how”), već da univerziteti trebaju biti mjesta inovacija i poduzetništva na polju nauke i tehnologije.

Rektor Karaca je naveo da je glavni cilj saradnje ITU-a i IUS-a prenijeti iskustvo jednog od najprestižnijih univerziteta na IUS. Istanbulski tehnički univerzitet prednjači upravo na ovom polju. On posjeduje inkubacijski centar za innovacije i poduzetnistvo pod nazivom  ITU Cekirdek, koji je po osnovu International UBI Global index proglašen trećim najboljim inkubacijskim centrom u svijetu.

Budući studenti Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) će moći upisati studij sa dvojnom diplomom sa Tehničkim univerzitetom u Istanbulu, koji je jedan od najprestižnijih državnih univerziteta u Turskoj. Diplomanti sa četiri studijska programa koji će nositi dvojne diplome će prve godine studija završavati u Sarajevu, a posljednje dvije godine na jednom od pet kampusa jednog od najinovativnijih univerziteta Turske koji datira jos od 1773. godine.