Koje fakultete su završili ministri u Vladi RS-a?

Neki od njih su diplome stekli na državnim, neki na privatnim univerzitetima, a neki i u regionu.


ministri
Foto: CAPITAL

CAPITAL je prikupio zvanične podatke o obrazovanju i radnom iskustvu aktuelnog sastava Vlade RS koji pokazuju da su tri ministra završila privatne fakultete, kao i da su četiri ministra doktori nauka.

Ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Megatrend univerzitetu u Beogradu. Oko Đokićevog obrazovanja ranije se diglo mnogo prašine u javnosti, jer je na zvaničnom sajtu Vlade stajalo da je Đokić završio Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, što nije bilo tačno.

U biografiji ministra trgovine i turizma Denisa Šulića zvanje diplomiranog politikologa je stekao na Nezavisnom univerzitetu u Banjaluci, a trenutno pohađa master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci na smjeru Javna uprava i javne politike.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Bojan Vipotnik diplomirao je na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjoj Luci.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Savo Minić je 1999. godine stekao zvanje diplomiranog pravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a pravosudni ispit je pred Ministarstvom pravde Srbije položio 2003. godine, dok je advokatski ispit položio 2004. godine.
Kako je navedeno u Minićevoj biografiji, zvanje magistra je stekao 2013, a zvanje doktora pravnih nauka 2018. godine.

Ministar privrede i preduzetništva RS Vojin Mitrović diplomu mašinskog inženjera je stekao 1984. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu sa prosjekom 9,66. I magistarski rad je odbranio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 1999. godine, a na istom fakultetu je i doktorirao 2007. godine.

Ministar unutrašnjih poslova RS Siniša Karan završio je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, a magistrirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci. Doktor pravnih nauka je postao 2009. godine.

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS Željko Budimir završio je 2004. godine Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2011. godine magistrira na Univerzitetu u Beogradu, gdje brani i doktorsku disertaciju.

Ministarka finansija RS Zora Vidović završila je 1978. godine Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS Zlatan Klokić diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na odsjeku za elektroenergetske i industrijske sisteme sa zvanjem diplomirani inženjer elektrotehnike.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci 2004. godine, dok je dodatnu edukaciju iz porodične medicine završio 2007. godine, a specijalizaciju iz epidemiologije 2015. godine.

Ministar pravde RS Miloš Bukejlović završio je Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Ministarka porodice, omladine i sporta RS Selma Čabrić na fakultetu u Zenici stiče diplomu profesora razredne nastave, nakon čega počinje raditi u Osnovnoj školi Dositej Obradović u Doboju.

Ministarka uprave i lokalne samouprave RS Senka Jujić završila je pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, gdje je stekla zvanje diplomirani pravnik.

Ministarka prosvjete i kulture RS Željka Stojičić završila je 1982. godine Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Ministar rada i boračko- invalidske zaštite RS Danijel Egić završio je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Ministar saobraćaja i veza RS Nedeljko Čubrilović diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Više informacija pročitajte ovdje.