Kampanja “Lend Your Leg Bosnia and Herzegovina”

Povodom 14. godišnjice od stupanja na snagu Konvencije o zabrani mina, Međunarodna kampanja za zabranu mina (ICBL) ponovno pokreće kampanju "Lend Your Leg" ("Posudi svoju nogu") čiji je cilj rješavanje problema mina u svijetu.


Kampanja Lend Your Leg Bosnia and Herzegovina Studomat

Povodom 14. godišnjice od stupanja na snagu Konvencije o zabrani mina, Međunarodna kampanja za zabranu mina (ICBL) ponovno pokreće kampanju “Lend Your Leg” (“Posudi svoju nogu”) čiji je cilj rješavanje problema mina u svijetu.

Kampanja Lend Your Leg Bosnia and Herzegovina StudomatKampanja je počela 1. marta i traje do 4. aprila 2013. godine, kada se obilježava međunarodni Dan svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina, poznat i kao Dan borbe protiv mina. Cilj kampanje je da se kroz simboličan akt zavrtanja nogavica pantalona ili rukava, skrene pažnja na posljedice prisustva mina i pruži podrška žrtvama mina u procesu oporavka i integracije.

Mnogi mladi ljudi se solidarišu s ovom Kampanjom i na oficijelnu stranicu Lend your leg Bosnia and Herzegovina/Posudi svoju nogu Bosna i Hercegovina postavljaju svoje fotografije. Obzirom da nakon proteklog rata na ovim prostorima opasnost od NUS-a (neeksplodiranih ubojitih sredstava) još uvijek postoji, ovo je jedan od načina da se svijest o tome podigne na veći nivo.

Trenutna veličina minski sumnjive površine u Bosni i Hercegovini iznosi 1.262 km2 ili 2,5% u odnosu na ukupnu površinu. Preko 120.000 mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata razasuto je na 9.802 minski sumnjive mikrolokacije i direktno ugrožava 1.417 zajednica sa oko 540.000 građana. Zbog toga je veoma važno da Bosna i Hercegovina bude dio ove globalne kampanje kako bi se skrenula pažnja na neophodnost smanjenja negativnog utjecaja mina.

Od 1992. godine do danas, u Bosni i Hercegovini je od mina stradalo 8.068 osoba. Od tog broja, 6.268 je preživjelo neki vid povrede od mina i danas ovise o servisima podrške u procesu rehabilitacije i uključivanja u zajednicu.

Imajući u vidu situaciju u zemlji, naglasak kampanje u BiH će biti na žrtve mina, te će slogan “Bosna i Hercegovina bez novih žrtava mina” biti okosnica sprovođenja kampanje.

Kampanju u BiH će sprovesti nevladina organizacija “Inicijative preživjelih od mina” uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), ICBL-a, Centra za uklanjanje mina (BHMAC) i Koalicijom za uključivanje protivminskih akcija u razvojne programe.

Cilj ovog teksta je pozvati mlade ljude da učestvuju u ovoj kampanji i daju svoj doprinos tako što će se solidarisati sa ljudima koji su u prethodnom ratu i poslije rata izgubili dio svog tijela nagazivši na minu. Moramo biti svjesni da opasnost od njih još uvijek vreba.

Zato, uključite se!

(STUDOMAT.ba)