Kampanja “Diploma sa dostojanstvom”

Centar za civilno društvo 'Kjodo' smatra da se u normativne akte visokoškolskih ustanova u BiH trebaju ugraditi oštrije kaznene odredbe za koruptivno ponašanje, kao što su isključenje profesora i studenata sa univerziteta, te precizno regulisati pitanje javnosti ispita.


Kampanja "Diploma sa dostojanstvom"; Foto: Zenica Blog
Kampanja "Diploma sa dostojanstvom"; Foto: Zenica Blog

Centar za civilno društvo ‘Kjodo’ smatra da se u normativne akte visokoškolskih ustanova u BiH trebaju ugraditi oštrije kaznene odredbe za koruptivno ponašanje, kao što su isključenje profesora i studenata sa univerziteta, te precizno regulisati pitanje javnosti ispita.

Kampanja "Diploma sa dostojanstvom"; Foto: Zenica Blog
Kampanja “Diploma sa dostojanstvom”; Foto: Zenica Blog

Rezultati kampanje “Diploma s dostojanstvom”, koji, u okviru projekta “Borba protiv korupcije u obrazovanju”, realizuje Centar za civilno društvo “Kjodo” u saradnji sa Helsinškim komitetom RS i Centrom za edukaciju sudaca i tužilaca FBiH, uz finansijsku podršku Delegacije EU u BiH i uz specijalne partnere, osam javnih univerziteta u BiH, predstavljeni su studentima u Zenici.

Predočeno je niz preporuka u regulaciji ispitnih procedura u svrhu zaštite integriteta studenata i profesora, čime bi trebala biti smanjena mogućnost pojave korupcije.

“Rezultati ankete, provedene na uzorku od 1.000 studenata, pokazuju da studenti u većini smatraju da odgovornost za korupciju u obrazovanju snose podjednako studenti i profesori, kao i da se protiv ove pojave svi moraju boriti”, kazala je voditeljica projekta Ljiljana Zita.

Prema njenim riječima, u zakonodavstvo bi trebalo uvesti sankcije koje bi se odnosile i na studente i na akademsko osoblje, koje se “ponaša koruptivno”.

(ZenicaBlog.com)