Kako se piše: Bezveze ili bez veze?

Kako vi pišete: bezveze ili bez veze?


Bezveze ili bez veze

Mnogi od vas će se sigurno zapitati kako se ispravno piše: bezveze ili bez veze.

Piše se odvojeno “bez veze”.

Mnoge prijedloške veze sa imenicama, mada se radi o ustaljenim priloškim izrazima, često i akcenatski objedinjenim, pišu se odvojeno: bez obzira, iz inata, na primjer, na silu, po strani, u beskraj, u inat, u korak, u međuvremenu, u pamet, u početku, u potpunosti, u pravu, u raskorak, u redu, u stranu, u stvari, u susret, u suštini, u tančine, za inat itd.

Spojeno se piše samo pridjev “bezvezan-bezvezna-bezvezno”, dok pridjev “bezveze” ne postoji u takvom obliku.