Kako se izboriti sa nedostatkom motivacije?

Nešto sa čime se mlada osoba danas često susreće, u savremenom svijetu punom kontradiktornosti i promjena, u svim sferama života, svakako jeste nedostatak motivacije.


motivacija cover

Nešto sa čime se mlada osoba danas često susreće, u savremenom svijetu punom kontradiktornosti i promjena, u svim sferama života, svakako jeste nedostatak motivacije.

Motivacija (lat. movere – kretati se), kao što i sama riječ kaže, je sve ono što nas pokreće ka nekom cilju, ona nas navodi na aktivnost, određuje njen smjer, intenzitet i trajanje. Posebnu važnost za motivaciju predstavljaju emocije, jer daju snagu.

Motivacija može biti unutrašnja i spoljašnja. Unutrašnja motivacija predstavlja sve ono što nas pokreće iznutra. Ona podrazumijeva potrebe, sposobnosti, stavove, interese, sklonosti, vrijednosti, uvjerenja, očekivanja… Spoljašnja motivacija obuhvata sve ono što nas spolja navodi na određene aktivnosti. Obično uključuje ciljeve, vrijednosti, interese drugih ljudi i sl. Neki od primjera ovakve motivacije jesu pohvale, novac, status, nagrada, usrećiti drugu osobu…

Dešava se da nas baš ta ista motivacija napusti. Jednostavno više nemamo energije i poleta da uradimo nešto, za šta smo do juče vjerovali da možemo i ulagali mnogo truda i napora. Bez minimuma motivacije teško da možemo da uradimo bilo šta na kvalitetan način, da uspijemo na fakultetu, da sačuvamo prijateljstvo, održimo ljubavnu vezu… Sve to zajedno dovodi do toga da postajemo neuspješni i sve što obavljamo, obavljamo bez ambicije i sa teškoćom.

U svijetu u kom živimo, nije teško mladima da se demotivišu, okruženi su često nepravdom i obično baš nju uzimaju kao glavni razlog nedostatka motivacije, a to zapravo i jeste glavni problem, mi počinjemo da tražimo razloge van sebe, da krivimo društvo, da se samosažalijevamo.

Samopouzdanje je usko povezano sa našim uspjesima. Ukoliko imamo osjećaj manje vrijednosti, ne vjerujemo u sopstvene sposobnosti, ciljevi će nam biti daleki i teško ostvarivi. Potrebno je da svaki pojedinac što bolje poznaje sebe, da razvija komunikaciju sa samim sobom, kako bi spoznao sopstvene prednosti i nedostatke, mogućnosti, kao i ograničenja.

Da bi se došlo do uspjeha u bilo kojoj životnoj sferi, svakako je neophodno da pojedinac ima jasan cilj. Uspjeh je sazdan od ciljeva. Taj cilj mora da bude u nama, da ga osjetimo, mora da nas motiviše, da nas tjera na akciju. Moramo da se uživimo u njega, svojim znanjem, inteligencijom, osjećanjima, strašću i zapamtite ovo:

“I najsporija osoba, ako ne izgubi iz vida svoj cilj, ide brže od one koja luta bez cilja.”

Svi mi moramo biti svjesni da je motivacioni pad sastavni dio života, i da se on događa svima, ali kako bi ti “padovi” bili rjeđi i blaži pokušajte biti okruženi ljudima koji Vas motivišu, čitajte knjige koje Vas podstiču, gledajte filmove koji Vas inspirišu, slušajte muziku koja Vas pokreće, pohvalite sami sebe, ne plašite se grešaka.

I znajte, čim čitate ovaj tekst, već posjedujete makar minimum motivacije, a to je dovoljno za svaki početak. Na vama je sada da savladate strah, postavite svoj cilj, a dalje korake znate…

(pricajmootome.rs)