JIE 2020: Cilj je otvoriti milion novih radnih mjesta u sljedećih sedam godina

Krajem novembra 2013. godine, u Sarajevu su predstavnici Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Albanije, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske usvojili sveobuhvatnu razvojnu strategiju koju je pripremilo Vijeće za regionalnu saradnju, pod nazivom Jugoistočna Evropa 2020 - Radna mjesta i prosperitet u evropskoj perspektivi.


Goran Svilanović, generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju; Foto: Avaz
Goran Svilanović, generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju; Foto: Avaz

Krajem novembra 2013. godine, u Sarajevu su predstavnici Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova*, Albanije, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske usvojili sveobuhvatnu razvojnu strategiju koju je pripremilo Vijeće za regionalnu saradnju, pod nazivom Jugoistočna Evropa 2020 – Radna mjesta i prosperitet u evropskoj perspektivi.

Advertisements

Iza strategije JIE 2020 stoji sedam vlada odlučnih da uz podršku Vijeća za regionalnu saradnju i Evropske komisije, svojim građanima osiguraju kvalitetniji život, da ih vode ka izlazu iz krize.

To konkretno znači: otvoriti milion radnih mjesta u regionu u sljedećih sedam godina, uvećati energetsku efikasnost za devet posto, zatim povećati produktivnost vlada za 20 posto, udvostručiti trgovinu i investicije, i na kraju – povećati produktivnost za trećinu.

Uloga obrazovanja

Uz to, potreban je obrazovni sistem koji bi za 300.000 povećao broj diplomiranih mladih stručnjaka s mogućnošću za zaposlenje; povećanje zaposlenosti sa 39 na 44 posto i podizanje ukupnog regionalnog trgovinskog prometa sa 94 na 210 milijardi eura.

Ovo su samo brojke, ali one svjedoče o ambiciji strategije JIE 2020, kao i o svijesti da iz krize ne možemo izaći otkazima. Ekonomski kriteriji za pristupanje Uniji ostaju sasvim jasni – funkcionalna tržišna ekonomija i kapacitet za konkurentnost, sposobnost da se takmičimo na tržištu Evropske unije.

Kriza je ugrozila izglede za priključenje Evropskoj uniji. Građani EU neće podržati pridruživanje zemalja koje su ekonomski mnogo slabije od onih u Uniji. Puna primjena strategije JIE 2020 i ispunjavanje vrlo preciznih i mjerljivih ciljeva koji su u njoj postavljeni, način je da razlike smanjimo, da se i sami približimo standardima EU kako po obrazovanju, tako i po zaposlenosti, uslovima za rad i produktivnosti. Osim povećanja zaposlenosti, najvažniji cilj strategije je da do 2020. godine naš BDP bude blizu polovine prosječnog BDP-a u zemljama EU.

U narednim godinama glavni posao Vijeća za regionalnu saradnju bit će da osigura primjenu strategije JIE 2020. Uspostavit ćemo detaljan sistem nadzora napretka svake zemlje pojedinačno u primjeni strategije JIE 2020.

Advertisements

Već sada imamo operativni i akcioni plan koji uključuje ekonomije iz regiona, u svakoj i do 20 ministarstava i agencija, 15 regionalnih sektorskih koordinatora, privatni sektor, civilno društvo, međunarodne organizacije i donatore. Građani će biti redovno obavještavani dokle se stiglo kroz godišnji izvještaj Evropske komisije o napretku u pristupanju EU.

Razvojna strategija

Vijeće ministara BiH usvojilo je strategiju JIE 2020 – Radna mjesta i prosperitet u evropskoj perspektivi, a zatim je zajedno sa svim drugim zemljama podržalo kao zajedničku razvojnu strategiju regiona. U primjeni strategije JIE 2020, BiH može računati na punu podršku Vijeća za regionalnu saradnju, komesara EU za proširenje i same Unije, kako je to zaključilo i Vijeće EU 17. decembra 2013.

(* Ovaj naziv ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.)

Region zaostaje za EU

  • 5 dana treba kamionima s robom da od Ljubljane dođu do Tirane
  • 1/3 BDP je prosječni prihod po stanovniku na Balkanu u odnosu na EU
  • 800.000 ljudi na Balkanu je u posljednjih 5 godina ostalo bez posla
  • 200 posto porastao je dug balkanskih država u proteklih 5 godina
  • 7 balkanskih država ima ekonomiju ravnu Portugalu

Autor: Goran Svilanović, generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju, za “Dnevni avaz”.

(avaz.ba)