Jeste li vi spremni volontirati?

Volontiranje je dio historije gotovo svake civilizacije. A kako počiva na ideji da globalno ne završava nego tek počinje sa lokalnim - ono zavrijeđuje i posebnu pažnju društva. Pažnju koja pravilno usmjerena, može dovesti do širenja pozitivnih ideja i akcija sa lokalnog na historijski, da ne kažemo civilizacijski nivo.


Volontiranje se u najširem smislu definiše kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva. Ova aktivnost se javlja u raznim oblicima, od tradicionalnih običaja uzajamne samopomoći do organizovanog djelovanja zajednice u kriznim periodima, kao i do pokušaja pomoći u sprječavanju i zaustavljanju sukoba i suzbijanja siromaštva.

Volontiranje je dio historije gotovo svake civilizacije. A kako počiva na ideji da globalno ne završava nego tek počinje sa lokalnim – ono zavrjeđuje i posebnu pažnju društva. Pažnju koja pravilno usmjerena, može dovesti do širenja pozitivnih ideja i akcija sa lokalnog na historijski, da ne kažemo civilizacijski nivo.

Volonteri i volonterke danas igraju važnu ulogu u dobrobiti i napretku razvijenih zemalja, zemalja u razvoju i unutar nacionalnih ili drugih programa za humanitarnu pomoć, tehničku saradnju i promociju ljudskih prava, mira i demokratije.

Ponos i osnova mnogih nevladinih organizacija, profesionalnih udruženja itd., predstavljaju upravo ljudi koji svoj rad dobrovoljno poklanjaju blagostanju zajednice i društva u kojem egzistiraju. Kako je volonterizam sve zastupljeniji u našem društvu, jedno od veoma bitnih pitanja je i njegovo zakonsko regulisanje.

Zakoni o volonterizmu ili dobrovoljnom radu predstavljaju prevenciju mogućeg izrabljivanja i zloupotrebe, ali i prepoznavanje uloge i značaja volonterizma u razvoju jednog građanskog društva od strane same države. Pored toga ovi Zakoni definišu i važne termine kao što su volonter, volonterski rad, korisnik volonterskih usluga, organizator volonterskih usluga, itd.

Zakon o volontiranju, 07.11.12. godine na prijedlog Komisije za pitanja mladih usvojen u Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, definisao je da se dugoročno volontiranje priznaje kao radno iskustvo.

Kako stoji u zakonu, volontiranje se zasniva na principima poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, na poštivanju ustavnog poretka, zakona i međunarodnog prava te izgradnji demokratskih
institucija zasnovanih na političkom pluralizmu i uspostavi vladavine prava, kao i
primjeni međunarodnopravnih standarda i najbolje međunarodne prakse u pogledu volontiranja.

Tu su neki bitni pojmovi koji su definisani zakonom, koje bi svaki volonter trebao znati.

  • Volontiranje – dobrovoljno ulaganje ličnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se bez naknade obavljaju usluge ili aktivnosti za opće dobro u Federaciji BiH.
  • Dugoročno volontiranje – obavljanje volontiranja dužeg od 240 sati u najmanje 3 mjeseca bez prekida, u skladu sa zakonom.
  • Međunarodno volontiranje – volontiranje koje je sastavni dio programa međunarodne razvojne saradnje, a obavljaju ga volonteri koji svoje prebivalište imaju van Bosne i Hercegovine, kao i strani volonteri u Bosni i Hercegovini.
  • Usluge i aktivnosti za opće dobro – socijalna briga, građanske aktivnosti, obrazovne, kulturne, naučne, sportske, zdravstvene aktivnosti, aktivnosti razvojne saradnje, zaštite okoliša, pomoć kod elementarnih nepogoda, istraživačke aktivnosti, aktivnosti za promociju volontiranja i druge slične aktivnosti.
  • Nadležno ministarstvo – za provođenje zakona je nadležno Ministarstvo pravde Federacije BiH.
  • Institucija za evidentiranje volontiranja – pravno lice ovlašteno od Ministarstva pravde da prikuplja i obrađuje podatke o volontiranju.

Radno iskustvo stečeno dugoročnim volontiranjem dokazuje se potvrdom o volontiranju koju izdaje Ministarstvo pravde ili institucija za evidentiranje volontiranja.

Jeste li vi spremni volontirati?

(STUDOMAT.ba)


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!

STUDOMAT

STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.
X