Javni poziv za angažovanje studenata na razvoju sistema za upravljanje predmetima

Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisao je Javni poziv za angažiranje studenata tehničkih fakulteta sa odsjeka za IT za rad na razvoju sistema za upravljanje predmetima u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.


tastatura sud

Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisao je Javni poziv za angažiranje studenata tehničkih fakulteta sa odsjeka za IT za rad na razvoju sistema za upravljanje predmetima u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.

Pozivaju se studenti tehničkih fakulteta sa odsjeka za IT za rad na razvoju sistema za upravljanje predmetima u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.

Uvjeti koje studenti treba da ispunjavaju:

  • da je student tehničkog fakulteta sa odsjeka za IT,
  • da je državljanin BiH,
  • da ima iskustva u radu na Visual studio razvojnom okruženju i C# programskom jeziku.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustva u izradi Windows 8 aplikacija.

Zainteresirani studenti treba da dostave svoju prijavu i CV sa svim ličnim podacima (ime i prezime, broj telefona, adresa stanovanja) sa naznakom prijava po javnom pozivu, lično u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo, radnim danom (ponedjeljak-petak) od 10 do 12 sati, ili na e-mail adresu azem@ustavnisud.ba najkasnije do 10. oktobra 2013. godine do 12 sati.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog poziva bit će pozvani na intervju/testiranje.

Nakon provedene procedure izbora, sa izabranim kandidatima bit će zaključeni ugovori o djelu kojim će se utvrditi međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

(ccbh.ba)