IPS – master stipendije njemačkog Bundestag-a

Njemački Bundestag u saradnji sa tri univerziteta u Berlinu nudi stipendije visoko kvalifikovanim i politički zainteresovanim mladim osobama iz zemalja istočne i jugoistočne Evrope.


IPS Logo

Njemački Bundestag u saradnji sa tri univerziteta u Berlinu nudi stipendije visoko kvalifikovanim i politički zainteresovanim mladim osobama iz zemalja istočne i jugoistočne Evrope.

IPS LogoMladim ljudima iz BiH pruža se mogućnost da u toku petomjesečnog boravka u Njemačkoj u periodu od 1. marta do 31. jula 2014. godine upoznaju politički sistem Savezne Republike Njemačke i Evropske unije.

Stipendisti će u okviru svoje prakse aktivno učestvovati u radu kancelarije jednog od poslanika Bundestag-a i tako se upoznati sa parlamentarnim sistemom i političkim procesom donošenja odluka u Njemačkoj.

Konkurisati mogu diplomirani studenti koji su državljani BiH, imaju dobro znanje njemačkog jezika i koji su rošeni poslije 1. marta 1984. godine.

Rok za predaju aplikacija je 30. jun 2013. godine.

Dodatne informacije: www.bundestag.de/ips

(ues.rs.ba)