INTERVJU: Jasna Bošnjović, stručna saradnica za međunarodnu saradnju UNSA

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu osnovana je s ciljem koordinacije aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa s partnerskim univerzitetima i ostalim nastavnim, istraživačkim i drugim partnerskim institucijama i mrežama saradnje iz Evrope i svijeta.


erasmus mundus unsa

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu osnovana je s ciljem koordinacije aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa s partnerskim univerzitetima i ostalim nastavnim, istraživačkim i drugim partnerskim institucijama i mrežama saradnje iz Evrope i svijeta. S Jasnom Bošnjović, stručnom saradnicom za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu razgovarala Šejla Bešić.

Jasna Bosnjovic strucna saradnica za medjunarodnu saradnju Univerziteta u SarajevuŠta predstavlja akademska mobilnost?

Mobilnost podrazumijeva da studentica/student tokom svog studija određeni period boravi na visokoškolskoj instituciji izvan matične institucije na koju je upisan.

Koja je važnost akademske mobilnosti za pojedince, institucije i društvo u cjelini?

Boravkom na drugim visokoškolskim institucijama izvan svoje matične visokoškolske institucije studenti imaju mogućnost da prošire svoja lingvistička, kulturološka i obrazovna iskustva. Istovremeno, vjeruje se da mobilnost doprinosi poboljšanju transparentnosti i priznavanju studija i kvalifikacija, u skladu sa pravilima Europske unije i rezultatima Bolonjskog  procesa u ovoj oblasti. Kada je riječ o nastavnicima i saradnicima, boravak na nematičnom univerzitetu doprinosi usavršavanju vještina i kvalifikacija kako bi oni mogli doprinijeti poboljšanju kvaliteta visokoobrazovnog  procesa.

Šta program ERASMUS nudi osobama sa posebnim potrebama?

Potrebno je da osobe sa posebnim potrebama tokom procesa prijave za mobilnost naznače u čemu se ispoljavaju njihove posebnosti. Univerziteti uključeni u program mobilnosti nastoje omogućiti podršku za studente sa posebnim potrebama, u skladu sa svojim mogućnostima.

Da li je neko od studenata obnovio godinu pri povratku na matični fakultet?

Ne,  ali se desilo da student polaže one ispite koji su po planu i programu obavezni na njegovom matičnom fakultetu, a kojih nije bilo u planu i programu u toku školovanja izvan matične države.

Da li se mora znati jezik zemlje u koju se ide na dalje školovanje?

Bilo bi poželjno, ali u slučaju da student/studentica ne zna jezik zemlje u koju ide, svakako je obavezno znati engleski jezik.

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu nalazi se u zgradi Rektorata Univerziteta u Sarajevu na adresi: Obala Kulina bana 7/II (treći sprat). Za sve informacije koje se odnose na stipendije, programe mobilnosti i proces prijavljivanja možete posjetiti Službu na navedenoj adresi, ili kontaktirati na: telefon/faks: +387 33 565 116 ili email: jasna.bosnjovic@unsa.ba, adnan.rahimic@unsa.ba.

(STUDOMAT.ba)