Inovacioni centar Banja Luka – razvijanje poslovnih ideja mladih

Fondacija Inovacioni centar Banja Luka nastala je kao rezultat bilateralnog projekta Vlade Norveške i Vlade Republike Srpske sa ciljem formiranja pozitivnog poslovnog mikroambijenta koji će omogućiti uspostavu i izgradnju novih malih i srednjih preduzeća čiji se rad zasniva na znanju, novim tehnologijama i inovacijama.


Foto: SEEbiz.net
Foto: SEEbiz.net

Fondacija Inovacioni centar Banja Luka nastala je kao rezultat bilateralnog projekta Vlade Norveške i Vlade Republike Srpske sa ciljem formiranja pozitivnog poslovnog mikroambijenta koji će omogućiti uspostavu i izgradnju novih malih i srednjih preduzeća čiji se rad zasniva na znanju, novim tehnologijama i inovacijama. Sa radom je počela 2010. godine.

Advertisements

O njihovom četvorogodišnjem radu, realiziranim projektima i interesovanju mladih za korištenje usluga koje nudi ova fondacija za Poslovne novine govorio je direktor ICBL-a Drago Gverić, prenosi portal SEEbiz.net.

– Interesovanje za ICBL i koncept poslovne inkubacije počelo je da se povećava iz godine u godinu. Od početka rada do danas primili smo preko 100 poslovnih ideja od kojih se 40 razvilo u preduzeća i timove. U okviru preduzeća koja su bila ili su još uvijek stanari ICBL-a od 2010. do danas otvorena su 152 radna mjesta. Stanarima ICBL-a na raspolaganju je i “Superfounders” program preko koga se na godišnjem nivou može da podrži do 10 novoosnovanih preduzeća u koja može da se uloži do 10.000 eura, kazao je Gverić.

Ovu aktivnost ICBL će, zajedno sa partnerom Balkan Unlimited iz Skoplja, implementirati tokom narednih pet godina. Osim pomenutog, ICBL će u narednom periodu pružati podršku i već postojećim preduzećima u cilju internacionalizacije njihovog poslovanja, odnosno povezivanja domaćih preduzetnika sa poslovnom zajednicom u inostranstvu.

Advertisements

Uspostavljen je centar za transfer tehnologija i nastaviće sa daljnjim razvojem načina prenosa znanja i tehničko-tehnoloških rješenja iz akademske zajednice u privredu.

– Jedan od ciljeva nam je i uspostava Seed capital fonda, čime će se povećati obim investicija u novonastala mala i srednja preduzeća. ICBL je i jedan od suosnivača novog centra CEIP – IS koji će biti otvoren krajem septembra u Opštini Istočna Ilidža. Nosioci ove aktivnosti još su i Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Grad Istočno Sarajevo i Građenje a.d. Centar će na 1.400 m2 moderno opremljenog prostora pružati usluge građanima i potencijalnim stanarima u okviru poslovno-tehnološkog inkubatora, centra za konferencije i seminare, medija i IT računarskog centra, kazao je Gverić.

(Fena/SEEbiz.net)