Inicijalni sastanak Tempus projekta “BIHERIT”

U petak 01. 02. 2013. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu je otvoren dvodnevni inicijalni sastanak predstavnika partnerskih institucija u Tempus projektu "Reforma nastavnog plana i programa nauka o baštini u Bosni i Hercegovini" (BIHERIT – Curricular reform of heritage sciences in Bosnia and Herzegovina).


tempus eu ec

U petak 01. 02. 2013. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu je otvoren dvodnevni inicijalni sastanak predstavnika partnerskih institucija u Tempus projektu “Reforma nastavnog plana i programa nauka o baštini u Bosni i Hercegovini” (BIHERIT – Curricular reform of heritage sciences in Bosnia and Herzegovina).

tempus eu ecRiječi dobrodošlice uputio je prof. dr. Muharem Avdispahić, rektor Univerziteta u Sarajevu, a prisutnima su se obratili i gospodin Suad Muhibić, direktor Tempus ureda BiH, i doc. dr. Salmedin Mesihović, kontakt osoba za BIHERIT.

BIHERIT je Tempus projekat u kojem je Univerzitet u Sarajevu koordinator i jedan je od 108 Tempus projekata koji su izabrani kao najbolji tokom cijele konkursne procedure u prošloj godini. Ovim projektom vrši se proces modernizacije nastavnog plana i programa na tri univerziteta u Bosni i Hercegovini (na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitetu u Tuzli i Univerzitetu u Banjoj Luci) iz oblasti historije i arheologije. Reforma programa uključuje sljedeće aktivnosti:

  • reforma master studija arheologije na Univerzitetu u Sarajevu;
  • modernizacija bachelor i master studija iz oblasti historije na sva tri univerziteta gdje bi se predstavili moduli iz oblasti baštine, arheologije, historije umjetnosti, te očuvanje/konzerviranje i studije o muzejima.

Pored osnivanja master studija i predstavljanja novog modula baštine, ovim projektom se nastoji osigurati novi obučeni kadar koji će nakon završetka projekta preuzeti aktivnost za održivost projekta. Osim obučenog kadra, projektom se osigurava kvalitetna arheološka oprema, ažurirana biblioteka, stvaranje mreže između univerzitetskih institucija u Bosni i Hercegovini te sa partnerskim institucijama u Evropskoj uniji.

Partneri u projektu: Univerzitet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) – koordinator, Univerzitet u Ljubljani (Slovenija), Univerzitet u Primorskoj (Slovenija), Univerzitet u Beču (Austrija), Institut za arheološka istraživanja McDonald u Kembridžu (Velika Britanija), Slobodni univerzitet u Berlinu (Njemačka), Univerzitet u Tuzli (Bosna i Hercegovina), Univerzitet u Banjoj Luci (Bosna i Hercegovina), Muzej Republike Srpske i Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Projekat BIHERIT će trajati dvije godine, od oktobra 2012. do oktobra 2014. godine, saopšteno je iz press službe UNSA.

(UNSA.ba)