STUDOMAT poklanja tri kotizacije za učešće na drugoj Career, Entrepreneurship and Opportunities (CEO) konferenciji koja će se održati od 07. do 08. decembra tekuće godine, u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Projekat će realizovati Centar za preduzetništvo i upravljanje znanjem, Centar za razvoj karijere studenata i Centar za menadžment i informacione tehnologije (MIT).


STUDOMAT poklanja tri kotizacije za učešće na drugoj Career, Entrepreneurship and Opportunities (CEO) konferenciji koja će se održati od 07. do 08. decembra tekuće godine, u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Projekat će realizovati Centar za preduzetništvo i upravljanje znanjem, Centar za razvoj karijere studenata i Centar za menadžment i informacione tehnologije (MIT).

Imena sretnih dobitika su:

  • Imela Šabanović
  • Samir Zukić
  • Natalija Puljić

Molimo sretne dobitnike da na e-mail adresu info@ceokonferencija.ba pošalju svoje kontakt podatke (e-mail adresa i broj telefona).

(STUDOMAT.ba)