Imena dobitnika kotizacija za CEO konferenciju

STUDOMAT poklanja tri kotizacije za učešće na drugoj Career, Entrepreneurship and Opportunities (CEO) konferenciji koja će se održati od 07. do 08. decembra tekuće godine, u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Projekat će realizovati Centar za preduzetništvo i upravljanje znanjem, Centar za razvoj karijere studenata i Centar za menadžment i informacione tehnologije (MIT).


ceo konferencija

STUDOMAT poklanja tri kotizacije za učešće na drugoj Career, Entrepreneurship and Opportunities (CEO) konferenciji koja će se održati od 07. do 08. decembra tekuće godine, u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Projekat će realizovati Centar za preduzetništvo i upravljanje znanjem, Centar za razvoj karijere studenata i Centar za menadžment i informacione tehnologije (MIT).

Imena sretnih dobitika su:

  • Imela Šabanović
  • Samir Zukić
  • Natalija Puljić

Molimo sretne dobitnike da na e-mail adresu info@ceokonferencija.ba pošalju svoje kontakt podatke (e-mail adresa i broj telefona).

(STUDOMAT.ba)