iEdukacija stipendije: Postani “superstudent”

Živimo u vremenu konstantnih i ubrzanih promjena, velikih zahtjeva i svakodnevnih izazova, a studenti su grupa koja je pod svakodnevnim stresom usljed obaveza na fakultetu, kao i privatnih obaveza i izazova.


iAkademija iEdukacija superstudent

Živimo u vremenu konstantnih i ubrzanih promjena, velikih zahtjeva i svakodnevnih izazova, a studenti su grupa koja je pod svakodnevnim stresom usljed obaveza na fakultetu, kao i privatnih obaveza i izazova.

Studentima i mladim ljudima je potrebna podrška i smjernice koje će im pomoći da savladaju raznovrsno gradivo, organizuju svoje vrijeme i nose se sa stresom i najrazličitijim izazovima koji ih čekaju kako na studijama, tako u daljem životu i razvoju. Iz tog razloga i u čast početka nove školske/akademske godine, iAkademija daje 25 stipendija za pohađanje paketa onlajn kurseva “Superstudent” koji će vam pomoći da postanete super verzija sebe! Za stipendiju se mogu prijaviti studenti, đaci i nezaposleni mladi ljudi starosti do 32 godine.

Šta dobijam programom „Superstudent“?

Paket se sastoji od tri kursa. Klikom na ime kursa otvorićete stranu sa detaljnim opisom programa, sadržaja i autora kursa.

Rezilijentnost: Postani superstudent!

Sadržaj: razvijanje otpornosti i prilagodljivosti, okviri i simptomi stresa i alatke za njegovo prevazilaženje, sindrom izgaranja i kako ga izbjeći, efektno upravljanje vremenom, model za razvijanje pozitivnog stava i samogovora, tipovi ljudi i ponašanja na osnovu koeficijenta rezilijentnosti, osam stupnjeva psihosocijalnog razvoja, alati za strateško planiranje, korisne tehnike za prevazilaženje konflikata, i dr.

Autor: autorski tima Centra za razvoj rezilijentnosti na čelu sa dr Jelenom Želeskov Đorić i Milošem Belčevićem.

Efikasno učenje

Sadržaj: fokusiran i difuzan način razmišljanja, praktična primjena znanja za rješavanje problema i razumijevanje gradiva sa manje frustracija, iluzije učenja i njihovo izbjegavanje, radna i dugoročna memorija, metod metafore, priče i vizualizacije za nadogradnju i unaprjeđenje znanja, prilagođavanje sna u cilju pozitivnog uticaja na učenje i memoriju, tehnike protiv odlaganja obaveza, pravilna priprema za test, i dr.

Autor: Kurs je nastao kao multidisciplinarni spoj praktičnih i teorijskih znanja iAkademija tima stručnjaka. Imena autora pogledajte ovdje.

Direktna poslovna komunikacija

Sadržaj: Stvaranje trajno pozitivnog prvog utiska, adekvatno i djelotvorno ponašanje na razgovoru za posao, adekvatno i djelotvorno ponašanje na sastanku, komunikacija s ljubaznošću, ručavanje u poslovnom okruženju, efikasno umrežavanje, i dr.

Autor: mr Ana Ranitović (Oxford University)

Svi kursevi se pohađaju onlajn, tj, putem interneta na iAkademija platformi za učenje. Svaki polaznik dobiće korisničko ime i šifru putem koje će moći da prati kurseve iz udobnosti svoje fotelje i u vrijeme kada mu to najviše odgovara. Kursevi su nastali kao spoj teorijskih i praktičnih znanja i iskustva vrhunskih stručnjaka, a prilagođeni su potrebama mladih u Srbiji i socioekonomskom okruženju u kojem će raditi i stvarati.

Stipendisti po završetku programa “Superstudent” dobijaju potvrdu o položenim kursevima.

Ko može da se prijavi?

Na konkurs se mogu prijaviti mladi do 32 godine starosti iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine: srednjoškolci, studenti svih nivoa studija i nezaposleni. Kursevi su namijenjeni mladima u svim branšama i svih interesovanja, a “alati uspjeha” mogu poslužiti svima – naše kurseve do sada su prošli ljudi svih profila, od preduzetnika, do programera, naučnika, umjetnika, menadžera i dr.

Koji su kriterijumi za odabir polaznika?

Ocjenjivaće se sljedeće stavke u prijavi:

  • Društveni aktivizam i dosadašnje iskustvo – 20%
  • Prosjek ocjena – 20%
  • Ideja za razvoj karijere – 60%

Način i rok za prijavu

Da biste se prijavili potrebno je da do 20.11.2015. godine popunite prijavni formular koji se nalazi OVDJE (očekivano vrijeme koje popunjavanje formulara zahtjeva: 10 minuta).

Kandidati koji su dobili stipendiju biće obaviješteni putem mejla o pozitivnom ishodu konkursa. Kandidati će imati rok 7 dana da potvrde svoje učešće u projektu. Ukoliko nakon toga kandidat ne potvrdi svoje učešće biće kontaktiran kandidat koji je sljedeći na rang listi.*

*VAŽNO: Prijava je besplatna. Kandidati koji prođu selekciju biće u obavezi da u roku predviđenom za potvrdu uplate kotizaciju u iznosu od 2.450 dinara. Kotizacija pokriva sva tri kursa. iSerbia je neprofitno, nevladino i omladinsko udruženje, a sredstva na ovaj način prikupljena služe pokrivanju troškova tehničke podrške i administracije onlajn kurseva koje će stipendisti u dvomjesečnom periodu pohađati.

Za dodatna pitanja pošaljite mejl na office@iserbia.rs pod naznakom: “Superstudent”.

(iserbia.rs)