IBU: “Saradnja između univerziteta i privatne privrede je svjetski trend”

U svrhu promoviranja saradnje poslovnog sektora i obrazovanja između kompanija i akademskih institucija danas je u Sarajevu potpisan sporazum između Predstavništva njemačke privrede u BiH (AHK BiH) i Internacionalnog Burč univerziteta, koji su u ime ove dvije institucije potpisali Alexander Maerdian i rektor prof. dr. Mehmet Uzunoglu.


IBU Saradnja obrazovanja i poslovnog sektora

U svrhu promoviranja saradnje poslovnog sektora i obrazovanja između kompanija i akademskih institucija danas je u Sarajevu potpisan sporazum između Predstavništva njemačke privrede u BiH (AHK BiH) i Internacionalnog Burč univerziteta, koji su u ime ove dvije institucije potpisali Alexander Maerdian i rektor prof. dr. Mehmet Uzunoglu.

Dvije institucije udružit će se u ostvarivanju zajedničkih interesa kroz organizaciju seminara i konferencija, obezbjeđivanja prakse za studente, međusobnu promociju i posebne pogodnosti za magistarske i doktorske studije.

Povodom potpisivanja ovog sporazuma gdin. Alexander Maerdian izjavio je da Predstavništvo njemačke privrede u BiH da od saradnje očekuje da će imati praktične primjere dodatnih kvalifikacija studenata, poboljšanje izgleda za zapošljavanje, ali i da se nada da će firme iz Bosne i Hercegovine imati bolji pristup kvalifikovanoj radnoj snazi. Pored toga, saradnja može biti proširena i na druge aspekte od kojih je istakao obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost.

– Saradnja između univerziteta i privatne privrede su u cijelom svijetu jedan veliki trend. Mi smo se eksplicitno odlučili za saradnju sa Burch univerzitetom i ovo je naša prva saradnja sa univerzitetom. Mi kao predstavništvo njemačke privredne komore u Bosni i Hercegovini trenutno brojimo oko 100 članova, tj. firmi u BiH i mi se nadamo da će i naši članovi, dakle naše firme, imati dodatni kontakt sa univerzitetom i samim tim i studentima, kazao je Maerdian.

Rektor, Mehmet Uzunoğlu također je izrazio zadovoljstvo sporazumom koji će poslužiti kao okvir za saradnju, tim više što su na univerzitetu već poduzete akcije na usaglašavanju nastavnih planova i programa sa potrebama realnog sektora, a zajedničke aktivnosti sa AHK doprinijet će postizanju izvrsnosti u obrazovanju i odgajanju mladih kadrova koji će i prije završetka studija biti u prilici svojim znanjem ravnopravno učestvovati u poslovnim procesima.

Saradnja između visokoškolskih institucija i privatnog sektora jedan je od veoma bitnih segmenata razvoja Bosne i Hercegovine i svakako će doprinijeti poboljšanju i standarda studiranja sa jedne strane, ali i pružiti mogućnost poduzetnicima da se aktivno uključe u proces izgradnje bolje budućnosti zaključeno je na današnjem sastanku, navodi se u saopštenju iz Internacionalnog Burč univerziteta.

(STUDOMAT.ba)