IAESTE BiH od sada i u Istočnom Sarajevu

U srijedu je u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu održana prezentacija IAESTE BiH, a povodom otvaranja kancelarije ovog udruženja u Istočnom Sarajevu. Prezentaciju su održali Jelena Oroz, nacionalni sekretar IAESTE BiH i Aleksandar Tadić, lokalni sekretar novootvorene kancelarije IAESTE BiH u Istočnom Sarajevu.


iaeste bih 2

U srijedu je u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu održana prezentacija IAESTE BiH, a povodom otvaranja kancelarije ovog udruženja u Istočnom Sarajevu. Prezentaciju su održali Jelena Oroz, nacionalni sekretar IAESTE BiH i Aleksandar Tadić, lokalni sekretar novootvorene kancelarije IAESTE BiH u Istočnom Sarajevu.

iaeste bih 2IAESTE je udruženje za međunarodnu razmjenu studenata tehničkih fakulteta i prirodnih nauka radi stručne prakse. Udruženje je osnovano 1948. godine na Imperijal koledžu u Londonu, a nakon raspada bivše Jugoslavije, BiH je ponovo postala punopravni član 2007. godine na inicijativu grupe studenata Banjalučkog Univerziteta.

IAESTE BiH danas ima pet lokalnih komiteta i to u Sarajevu, Mostaru, Doboju, Bijeljini, a od sada i u Istočnom Sarajevu. Osnovni ciljevi IAESTE BiH su usavršavanje stručnog kadra i obezbjeđivanje praktičnog iskustva za vrijeme studija, stvaranje bolje budućnosti u BiH, uspostavljanje bolje komunikacije i povezanosti sa ostalim zemljama svijeta, rušenje predrasuda, stvaranje prijateljstava među različitim rasama, nacijama i religijama.

“Do sada je putem ove organizacije na stručne prakse širom svijeta otputovalo 380 studenata iz BiH, a u našoj državi je praksu obavilo oko 350 stranih studenata”, rekla je Jelena Oroz istakavši da je interesovanje studenata ove godine za stručne prakse bilo izuzetno slabo, tako da su se sa Univerziteta u Banjoj Luci prijavila svega tri studenata.

Ona je naglasila da će od danas svi studenti tehničkih fakulteta i prirodnih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu imati priliku da apliciraju za prakse putem IAESTE BiH i da na taj način steknu novo iskustvo i upoznaju se sa modernim tehnologijama kojih nema u našoj državi. Orozova je pojasnila na koji način funkcioniše IAESTE BiH.

“Mi se trudimo da tokom godine sakupimo što više aplikacija za obavljanje stručnih praksi u BiH, koje kasnije prezentujemo na Generalnoj skupštini IAESTE-a i u zavisnosti koliko aplikacija ponudimo, na taj broj aplikacija naši studenti iz BiH imaju pravo da konkurišu. Ove godine smo ponudili 75 praksi, ugostili smo 45 studenta iz inostranstva, a naša 22 studenta su završila stručnu praksu u inostranstvu” rekla je Jelena Oroz dodavši da članovi IAESTE BiH mogu biti svi studenti tehničkih fakulteta koji to žele.

Konkurs za vršenje prakse u inostranstvu putem IAESTE BiH je u toku i svi studenti tehničkih fakulteta Univerziteta mogu aplicirati putem elektronske aplikacije koja se nalazi na zvaničnom sajtu organizacije. Nakon završetka konkursa Upravni odobor organizacije sačinjava rang-listu kandidata kojima nudi određenu praksu. Za sve smjerove tehničkih fakulteta pravi se posebna rang lista, npr posebna lista za energetiku, automatiku i računarstvo. Ukoliko prvorangirani na listi odustane od prakse iz bilo kojih razloga, ista se nudi drugorangiranom i tako redom.

Stručne IAESTE prakse traju od 6 do 8 sedmica, a studenti nakon obavljene prakse dobiju platu koja je dovoljna za životne troškove prilikom boravka u određenoj zemlji. Studenti jedino moraju sami snositi putne troškove.

“Uglavnom studenti odustaju zbog tih putnih troškova, jer dobijemo ponude za razmjenu sa npr. Brazilom, Japanom, Tunisom, a karte do tih mjesta su jako skupe. Lično sam, kao student Farmacije, bila na praksi u Ljubljani i bojim se da odem na drugu praksu koliko imam lijepe uspomene iz Ljubljane. Imala sam cimerku iz Brazila, bilo nas je oko 60 u studentskom domu iz svih krajeva svijeta, i zbog tog pozitivnog iskustva ne žalim što sam ostala u minusu za iznos putnih troškova”.

Aleksandar Tadić, student Elektrotehničkog fakulteta i lokalni sekretar IAESTE BiH u Istočnom Sarajevu, pozvao je svoje kolege da se pridruže organizaciji i da apliciraju za razmjenu praksi.

“Lično ću se potruditi da u Istočnom Sarajevu i ostalim gradovima i opštinama koje pokriva naš Univerzitet prikupim što više praksi. Nadam se da ću imati podršku kako vašu, tako i rektorata Univerziteta, fakulteta i privrednih subjekata”, rekao je Tadić i dodao da će nova kancelarija IAESTE-a u Istočnom Sarajevu privremeno biti smještena u prostorijama Saveza studenata Elektrotehničkog fakulteta STELEKS-u, dok se tehnički ne opremi nova kancelarija.

Više informacija o IAESTE BiH na sajtu www.iaeste.ba

Prezentaciju IAESTE BiH možete preuzeti u prilogu.

(uer.rs.ba)