Hema Foundation – konkurs za dodjelu stipendija studentima

Hema Foundation objavljuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja Bosne i Hercegovine. Stipendije će biti dodjeljene studentima druge godine studija koji su školske 2012/2013. godine redovno upisali drugu godinu studija u Sarajevu.


hema fondacija

Hema Foundation objavljuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja Bosne i Hercegovine. Stipendije će biti dodjeljene studentima druge godine studija koji su školske 2012/2013. godine redovno upisali drugu godinu studija u Sarajevu, i to:

 • hema fondacijaELEKTROTEHNIČKI FAKULTET – odsjek telekomunikacije odsjek za računarstvo i informatiku (prva i druga godina postdiplomskog studija
 • EKONOMSKI FAKULTET
 • FAKULTET POLITIČKIH NAUKA – odsjek žurnalistika

Svaki student morat će ispunjavati sljedeće uvjete:

 • državljanin Bosne i Hercegovine;
 • redovno upisani studenti/kinje druge godine dodiplomskog studija u tekućoj školskoj godini;
 • Prosjek ocjena 8;
 • ne primaju stipendiju ni po kojoj drugoj osnovi.

Uz prijavu za ostvarivanje prava na stipendiju student treba priložiti i sljedeće dokumente:

 • ličnu/osobnu iskaznicu;
 • cv;
 • kopija ovjerenog semestra sa položenim ispitima;
 • kućnu listu;
 • potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu);
 • potvrdu o smrti-pogibiji (otac ili majka), za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdata od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren do 15.10.2012. godine od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Uz prijavu na konkurs dostaviti i sva potrebna dokumenta.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa priloženom dokumentima slati na adresu: Radnička 18, 71 000 Sarajevo.

Više informacija i kontakt na: telefon: 033/971-555 ; fax: 033/225-099 ; email: info@hemafoundation.ba

(STUDOMAT.ba)