HEA: Čestitka povodom početka nove akademske godine

Povodom početka nove akademske 2012/13. godine, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA BiH) uputila je srdačne čestitke svim studentima, profesorima i saradnicima visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.


hea bih

Povodom početka nove akademske 2012/13. godine, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA BiH) uputila je srdačne čestitke svim studentima, profesorima i saradnicima visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

hea bih“Želimo da u novoj akademskoj godini budete uspješni u ostvarenju postavljenih zadataka na putu ličnog i profesionalnog razvoja i napretka. Kako znanje predstavlja glavni faktor privrednog i društvenog prosperiteta, iskreno vjerujemo da samo istrajnim radom i posvećenošću, svako u svom poslu, može doprinijeti kvalitetnom obrazovanju kao neophodnom preduslovu razvoja i izgradnje modernog društva, društva znanja.

Vjerujemo da će naša uspješna dosadašnja i buduća saradnja na razvoju i unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja rezultirati ostvarenjem zajedničkih reformskih ciljeva kako bi Bosna i Hercegovina postala dio Evropskog prostora visokog obrazovanja”, navodi se u saopštenju.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine osnovana je Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH («Službeni glasnik BiH» broj 59/07) kao samostalna upravna organizacija. Rad Agencije je nezavisan i javan. Nezavisnost rada Agencije u dijelu nadležnosti koje se odnosi na vanjsko osiguranje kvaliteta postiže se zakonskim, transparentnim i javnim procedurama odabira domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji viskoškolskih ustanova. Javnost rada se ostvaruje u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini. Javnost rada ostvaruje se i podnošenjem izvještaja o radu Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara BiH kao i putem sredstava javnog informisanja.

U svojim aktivnostima, Agencija ostvaruje saradnju sa relevantnim domaćim institucijama – nadležnim obrazovnim vlastima u BiH, entitetima, kantonima i Brčko distriktu, akademskom zajednicom, međunarodnom zajednicom i drugim zainteresovanim stranama.

(STUDOMAT.ba)