HEA BiH: Imenovana nova Komisija stručnjaka za akreditaciju Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH imenovala je Komisiju domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolske ustanove Univerzitet >Džemal Bijedić< u Mostaru.


hea bih logo cover

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH imenovala je Komisiju domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolske ustanove Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Komisija je imenovana na osnovu prijedloga nadležne obrazovne vlasti, Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije.

Imenovana komisija ima pet članova od kojih su dva iz kategorije predstavnika akademske zajednice, jedan predstavnik privrede i prakse, međunarodni stručnjak i student. Svi stručnjaci su predloženi, odnosno imenovani sa Liste stručnjaka Agencije, utvrđene u skladu sa članom 49. Okvirnog zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

[divider]

> Facebook: Univerzitet u Mostaru – pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta!

[divider]

(STUDOMAT.ba)