Glossa-centar zapošljava rukovodioca poslovnice u Tuzli

Ukoliko želite da budete dio tima koji ćete voditi u poslovnici Glossa-centra u Tuzli, sa kojim ćete zajedno napredovati i stručno se usavršavati - ovo je savršena prilika za vas.


New person is about to be hired

Glossa – centar za njemački jezik je vodeća škola njemačkog jezika sa uspostavljenom mrežom od 13 poslovnih jedinica širom Bosne i Hercegovine u kojima se održavaju kursevi njemačkog jezika u učionicama, te koja je razvila sistem za učenje na daljinu dostupan u svim krajevima svijeta. Pored toga Centar organizuje ljetnu školu njemačkog jezika u Beču i u Gracu (Glossa Sommer), usluge prevođenja i specijalizovanu nastavu njemačkog jezika prema potrebama klijenata.

Poslovna jedinica Glossa-centar Tuzla je posvećena profesionalnom pružanju usluga svojim polaznicima i klijentima, kao i ličnom i profesionalnom razvoju svakog zaposlenog. Posvećeni smo njegovanju različitosti u poslovnom okruženju i ponosan smo poslodavac koji nudi mnogobrojne mogućnosti i napredovanje u svim oblastima poslovanja.

Naša misija je da obrazujemo i prilagođavamo ljude da odgovore na izazove 21. vijeka. Samim tim slijedimo i našu viziju da znanjem, kreativnošću i tehnologijom uz našu izuzetnost i posvećenost vodimo u uspješnu budućnost.

Poželjne vještine i osobine:

 • Analitičko mišljenje
 • Brzo zaključivanje i donošenje odluka
 • Sposobnost intuitivnog i kreativnog mišljenja
 • Organizovanost, sistematičnost i sposobnost organizovanja vremena
 • Upravljanje različitim aktivnostima
 • Taktičnost i umijeće pregovaranja, te sklonost saradnji i timskom radu
 • Sposobnost jasnog i uvjerljivog izražavanja ideja, planova i prijedloga
 • Spremnost za cjeloživotno učenje

Uslovi:

 • Minimalno znanje njemačkog jezika nivo B2
 • Poželjna visoka stručna sprema
 • Koordinacijske i organizacijske sposobnosti, kao i sposobnosti rukovođenja
 • Sposobnost upravljanja projektima
 • Informatička pismenost u skladu sa potrebama savremenog poslovanja
 • Izražene komunikacijske, prezentacijske i liderske vještine
 • Izražena kreativnost i inovatinost u poslu
 • Spremnost na timski rad
 • Sposobnost rada pod pritiskom
 • Visok stepen urednosti i organizacije
 • Poželjna vozačka dozvola B kategorije

Glossa-centar nudi:

 • Fleksibilno radno vrijeme
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja, kako ličnog, tako u okviru opisane radne pozicije
 • Rad u produktivnom i dinamičnom okruženju
 • Kontinuirano učešće u obukama
 • Saradnja sa vodećim ekspertima u regionu i šire iz oblasti modernog poslovanja, marketinga i nastave
 • Mogućnost učešća na dodatnim projektima poput Glossa Sommer (ljetna škola u Beču i Gracu) i sl.
 • Stručnu podršku u svim segmentima poslovanja

Opis poslova:

 • Planiranje i nadzor osnovnih funkcija u organizaciji: nastava, razvoj, prodaja, finansije
 • Upravljanje ljudskim potencijalima
 • Deligiranje zadataka
 • Kontrola ispunjenja postavljenih ciljeva
 • Izvještavanje uprave Centra o ukupnom poslovanju
 • Sprovođenje obuka timova
 • Upravljanje timovima i koordinacija timova
 • Saradnja sa Goethe-Institutom BiH i organizacija ispita
 • Ostale aktivnosti i poslovi prema dogovoru sa upravom

Sve zainteresovane kandidatkinje i kandidati mogu da se prijave za ovu radnu poziciju slanjem svoje radne biografije (CV) na e-mail adresu direktorice Glossa-centra: Adriana Švraka, adriana.svraka@glossa.ba.

Rok za prijavu je 14.03.2021.