Forum Dualnog obrazovanja u BiH: “Ono što nauče na fakultetu, iste sekunde primjenjuju u praksi”

Forum je okupio predstavnike partnera projekta, kompanija, kao i predstavnike javnog sektora koji su podijelili svoja iskustva i perspektive u procesu implementacije dualnog obrazovanja u BiH, a predstavljeni su i dosadašnji rezultati DUALSCI projekta.


20220127 120732 1
Foto: UNSA

U sklopu projekta Erasmus+ “Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini – DUALSCI” u četvrtak 27. januara 2022. godine na Univerzitetu u Sarajevu je održan Forum Dualnog obrazovanja u BiH.

Advertisements

Forum je okupio predstavnike partnera projekta, kompanija, kao i predstavnike javnog sektora koji su podijelili svoja iskustva i perspektive u procesu implementacije dualnog obrazovanja u BiH, a predstavljeni su i dosadašnji rezultati DUALSCI projekta.

Uvodnu riječ o Erasmus+ projektu “Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini – DUALSCI” imao jeizvršni direktor Bit Alijanse Damir Maglajlić, koji je istakao da Bit Alijansa, u saradnji sa partnerima, organizuje prvi Forum Dualnog obrazovanja u BiH, a koji se realizuje u sklopu projekta Erasmus+ “Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini – DUALSCI”.

 – Glavni cilj foruma je da predstavi model dualnog obrazovanja u BiH predstavnicima kompanija, kao i predstavnicima visokoobrazovanih institucija i donosilaca obrazovnih politika, naveo je gospodin Maglajlić, te govoreći o učešću Bit Alijanse u ovom projektu naglasio da je jedan od najvažnijih stubova djelovanja Bit Alijanse obrazovanje, njegova modernizacija i proizvodnja kvalitetnog i upošljivog kadra.

-Iz tog razloga, nama u Bit Alijansi je od velikog značaja što smo partneri u projektu dualnog obrazovanja, kojem će u narednom periodu biti posvećena posebna pažnja sa ciljem kreiranja jedinstvenog modela obrazovanja i vaspitanja u kome se, kroz teorijsku nastavu i vježbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavaca, stiču i usavršavaju znanja, vještine i sposobnosti u skladu sa standardima kvalifikacije, te planom i programom nastave, naveo je gospodine Maglajlić.

Prorektorica za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Dženana Husremović istakla je kako je vrijednost dualnog obrazovanja za visoko obrazovanje kao dio društva ogromna.

 – To je obrazovanje koje je stručno, usmjereno na sticanje praktičnih vještina i znanja, koja se dogovaraju zajedno sa poslodavcima prema njihovim iskazanim interesima i gdje poslodavci učestvuju između ostalog u definiranju kurikuluma i načinu izvođenja nastave, navela je prorektorica Husremović te dodala da je druga velika prednost diverzifikacija studenata.

Kako je navela, ovo su studije koje nisu namijenjene samo tradicionalnim studentima, nego i netradicionalnim studentima koji su zaposleni, koji žele da grade svoje vještine, te čiji poslodavci žele da grade njihove vještine i koji onda studiraju na način da pola svog vremena provode učeći pri visokoškolskoj instituciji, a pola vremena uče i rade u organizaciji u kojoj su zaposleni.

 – Dakle sve ono što oni nauče na fakultetu oni iste sekunde primjenjuju u praksi, i ta velika iskoristivost svih vještina koje stiču posebno je značajna. Međutim, naš zakonski okvir i usklađenost svih zakona i podzakonskih akata poprilično limitira i stvara velike izazove u organizaciji dualnih studija, ali činjenica da vi sada možete i raditi i studirati i dograđivati svoje vještine, da poslodavci imaju mogućnost da zajedno sa visokoškolskim institucijama kreiraju fleksibilne, brze programe koji njima omogućavaju da dobiju visokoškolsku radnu snagu koja im je potrebna je nešto što je od neprocjenjive važnosti, naglasila je prorektorica Husremović, te dodala da je veoma važno da u ovaj proces ne mogu biti uključeni samo visoko obrazovanje i poslodavci, već da u njega moraju da budu uključeni i svi ostali akteri i donosioci odluka, s obzirom da zakoni i podzakonski akti moraju prepoznati nove oblike obrazovanja.

Advertisements

 – Ja bih tu prije svega naglasila inoviranje klasifikacije zanimanja koja je u ovom trenutku potpuno zastarjela i koja ne prepoznaje zanimanja koja se sada školuju na visokoškolskim institucijama.

Generalni sekretar Univerziteta u Sarajevu gospodin Kenan Filipović, voditelj projekta DUALSCI ispred UNSA, istakao je da je Univerzitet u Sarajevu član konzorcija dva evropska strukturalna ERASMUS+ projekta za izgradnju kapaciteta i uvođenje novih oblika visokog obrazovanja – KRATKIH CIKLUSA I DUALNIH STUDIJA.

 – Kratki ciklusi i dualne studije su stručni studiji i organiziraju se sa ciljem uspostavljanja sistema učenja i zapošljavanja prilagođenog potrebama poslodavaca iz različitih privrednih sektora. Ovi studijski programi su intenzivni, praktično orijentirani, specifični za zanimanja i pripremaju student za tržište rada, ali i omogućavaju nastavak školovanja, naveo je gospodin Filipović te naglasio da su prednosti kratkih ciklusa i dualnih studija visoki stepen uključenosti industrije tokom čitavog vremena studiranja, omogućavanje netipičnim studentima da studiraju, kao i činjenica da nema praznog hoda u nastavnom procesu i da su svi sadržaji i aktivnosti usmjereni na sticanje praktičnih znanja i vještina.

 – Primjer kratkih ciklusa na Univerzitetu u Sarajevu su dva IT studijska programa na Prirodno-matematičkom i Elektrotehničkom fakultetu koji se rade u saradnji sa Bit Alijansom, a naša želja je da pokrenemo niz studijskih programa koji će omogućiti da se naša ekonomija i društvo razvijaju na kvalitetan i konstruktivan način, podsjetio je gospodin Filipović.

Prezentacije rezultata projekta i modela dualnog obrazovanja predstavili su i Dejan Bokonjić (Univerzitet u Istočnom Sarajevu), Adisa Vučina (Sveučilište u Mostaru) i Darko Petković (Univerzitet u Zenici).

U sklopu foruma održana je i panel diskusija na temu “Dualno obrazovanje u Bosni i Hercegovini” kako bi se istakli važni elementi za kvalitetnu implementaciju dualnog obrazovanja.

Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini – DualSci naziv je trogodišnjeg projekta u okviru Erasmus + KA2 programa.

Glavni cilj projekta je poboljšati kompetencije studenata u BiH, kroz razvoj generičkog modela dualnog obrazovanja (DUALSCI model) i zakonskog okvira za uvođenje dualnog obrazovanja kako bi se podržale različite potrebe i interesi studenata, visokoškolskih ustanova i kompanija, prenosi Unsa.ba