Fond “Dr. Milan Jelić” objavio drugi konkurs za dodjelu stipendija

Ministarstvo nauke i tehnologije raspisuje drugi Konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu iz Fonda „Dr Milan Jelić“ .


fond dr milan jelic

Ministarstvo nauke i tehnologije raspisuje drugi Konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu iz Fonda „Dr Milan Jelić“ (u daljem tekstu: Fond) za akademsku 2017/2018. godinu, i to:

a) studentima II ciklusa studija – 7 (sedam) stipendija u iznosu od po 5.000,00 KM (pethiljada konvertibilnihmaraka), i

b) studentima III ciklusa studija – 5 (pet) stipendija u iznosu od po 10.000,00 KM (desethiljada konvertibilnihmaraka),

– u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva, Fonda.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrazcu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Fonda, www.fondmilanjelic.org, i Ministarstva, www.vladars.net, a ista se može preuzeti i u Fondu.

Popunjene prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendija studentima, slati na adresu:

  • Ministarstvo nauke i tehnologije
  • Fond dr Milan Jelić
  • Trg Republike Srpske 1
  • 78 000 Banja Luka
  • Prijava na Konkurs Fonda dr Milan Jelić, II ili III ciklus studija

Konkurs je objavljen 5. juna 2018.
Konkurs je otvoren do 6. jula 2018.

Više informacija kao i prijavne obrasce možete pronaći ovdje.

(STUDOMAT.ba)