Filozofski fakultet UNSA kažnjen zbog nepoštivanja preporuke ombudsmana

Na osnovu zahtjeva Institucije Ombudsmena BiH za pokretanje prekršajnog postupka, Općinski sud u Sarajevu donio je prvostepeno rješenje kojim je okrivljeni, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao pravna osoba i dekan Filozofskog fakulteta, kao odgovorna osoba, proglašen odgovornim i novčano kažnjeni što su propustili da postupe po preporuci Ombudsmena BiH kojom je preporučeno Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i dekanu da poništi rješenje "Upozorenje pred otkaz" profesoru zaposlenom na ovom fakultetu.


filozofski fakultet sarajevo

Na osnovu zahtjeva Institucije Ombudsmena BiH za pokretanje prekršajnog postupka, Općinski sud u Sarajevu donio je prvostepeno rješenje kojim je okrivljeni, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao pravna osoba i dekan Filozofskog fakulteta, kao odgovorna osoba, proglašen odgovornim i novčano kažnjeni što su propustili da postupe po preporuci Ombudsmena BiH kojom je preporučeno Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i dekanu da poništi rješenje “Upozorenje pred otkaz” profesoru zaposlenom na ovom fakultetu.

filozofski fakultet sarajevoPreporuka Ombudsmana Filozofskom fakultetu izdata je radi otklanjanja diskriminacije, jer je utvrđeno da se podnosiocu žalbe prijeti otkazom zbog obraćanja Instituciji Ombudsmana, a Zakonom o zabrani diskriminacije propisano je da niko neće trpjeti posljedice zbog prijavljivanja diskriminacije ili učešća u pravnom postupku za zaštitu od diskriminacije.

U preporuci je ostavljen rok od osam dana dekanu Filozofskog fakulteta da obavijesti Ombudsmane o ishodu i načinu realizacije ove preporuke, što nije ispoštovano u tom roku, da bi nakon isteka roka, bio upućen akt kojim je potvrđeno da preporuka Ombudsmana neće biti ispoštovana, čime su prekršene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije u BiH.

Ombudsmani BiH naglašavaju da se svako fizičko ili pravno lice koje tvrdi da ima legitiman interes može obratiti Instituciji Ombudsmana BiH bez ikakvih ograničenja, a žalba ovoj instituciji ili njena intervencija neće povući bilo kakve krivične, disciplinske ili druge sankcije za podnosioca žalbe kao ni bilo kakvu neugodnost ili diskriminaciju.

Ombudsmani naglašavaju važnu ulogu sudova u sankcionisanju slučajeva kršenja Zakona o zabrani diskriminacije, jer svojim presudama utvrđuju da je određeno postupanje diskriminišuće, nalažu zabranu preduzimanja radnji koje predstavljaju diskriminaciju, dosuđuju naknadu štete i izriču druge sankcije predviđene zakonom, što je potvrđeno i u ovom slučaju, saopšteno je iz Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH.

(fena)