Čije lice vidite na slici? Pri normalnoj udaljenosti od računara trebalo bi da vidite lice velikog naučnika Alberta Ajnštajn. Sada lagano zažmirite ili se udaljite od monitora unazad i dalje gledajući. Primjećujete li možda sada divu Marilin Monro?!

test-vida-foto-aude-oliva-1

Monro-Ajnštajn hibrid dupla slika je djelo doktora Aude Oliva sa američkog prestižnog MIT-a, napravljena za Nju sajantist magazin.

Na fotografiji biste trebalo da jasno vidite Alberta Ajnštajna, ali pošto je riječ o optičkoj iluziji kratkovidne osobe vidjeće i Merilin Monro! Ako vidite Alberta dok gledate sa normalne udaljenosti u ekran – imate normalan vid. Ako s normalne udaljenosti gledanje u ekran vidite Marilin, vi ste kratkovidni i vjerovatno bi trebalo da nosite naočare ili kontaktna sočiva. Ako ste kratkovidni i već nosite naočare, možete se ovim testom zabaviti, skinuti ih i vidjeti glumicu, pa ih opet staviti nazad i vidjeti naučnika. :D

test-vida-foto-aude-oliva-2

(buka.ba)