FBIH: Sektor zapošljavanja pred kolapsom

"Prepreke efikasnijim politikama zapošljavanja u FBiH" naziv je okruglog stola koji je jučer održan u Sarajevu u organizaciji Centara civilnih inicijativa (CCI).


“Prepreke efikasnijim politikama zapošljavanja u FBiH” naziv je okruglog stola koji je jučer održan u Sarajevu u organizaciji Centara civilnih inicijativa (CCI).

Advertisements

Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Kenan Rešo istakao je da se sektor zapošljavanja u FBiH suočava s problemom pokrenutih sudskih postupaka radi usklađivanja novčanih naknada demobiliziranih branilaca koje proističu iz Zakona o pravima demobilizarih branilaca iz 2006. godine, prenosi portal Vijesti.ba.

– Iznosi tih presuda bi mogli premašiti 50 miliona eura, što bi za nas predstavljalo nerješiv problem i ozbiljno bi ugrozilo Fond zdravstvenog osiguranja, a i 10 posto tog iznosa bi bilo dovoljno da se obustave sve aktivne politike zapošljavanja u FBiH. Zbog toga smo tražili održavanje tematske sjednice oba doma Parlamenta Federacije BiH, budući da je Vlada FBiH učinila što je mogla po ovom pitanju, pojasnio je Rešo.

Advertisements

Projekt menadžer CCI-a Adis Arapović smatra da su moguća rješenja ovog problema tako da Parlament FBiH sazove tematsku sjednicu i da autentično tumačenje ovog zakona koji je već van snage, ali proizvodi pravne posljedice, ili da intervencijom Vrhovnog ili Ustavnog suda bude ujednačena praksa kantonalnih sudova.

– Moguće je i da izvršna vlast na nivou ministarstava za boračka pitanja, kao i rad i socijalnu politiku, te službe za zapošljavanje, urade što je u njihovoj moći, koja je u ovom trenutku iscrpljena, tvrdi Arapović.

(Vijesti.ba)