FBIH: Sektor zapošljavanja pred kolapsom

"Prepreke efikasnijim politikama zapošljavanja u FBiH" naziv je okruglog stola koji je jučer održan u Sarajevu u organizaciji Centara civilnih inicijativa (CCI).


zavod za zaposljavanje posao

“Prepreke efikasnijim politikama zapošljavanja u FBiH” naziv je okruglog stola koji je jučer održan u Sarajevu u organizaciji Centara civilnih inicijativa (CCI).

zavod za zaposljavanje posaoDirektor Federalnog zavoda za zapošljavanje Kenan Rešo istakao je da se sektor zapošljavanja u FBiH suočava s problemom pokrenutih sudskih postupaka radi usklađivanja novčanih naknada demobiliziranih branilaca koje proističu iz Zakona o pravima demobilizarih branilaca iz 2006. godine, prenosi portal Vijesti.ba.

– Iznosi tih presuda bi mogli premašiti 50 miliona eura, što bi za nas predstavljalo nerješiv problem i ozbiljno bi ugrozilo Fond zdravstvenog osiguranja, a i 10 posto tog iznosa bi bilo dovoljno da se obustave sve aktivne politike zapošljavanja u FBiH. Zbog toga smo tražili održavanje tematske sjednice oba doma Parlamenta Federacije BiH, budući da je Vlada FBiH učinila što je mogla po ovom pitanju, pojasnio je Rešo.

Projekt menadžer CCI-a Adis Arapović smatra da su moguća rješenja ovog problema tako da Parlament FBiH sazove tematsku sjednicu i da autentično tumačenje ovog zakona koji je već van snage, ali proizvodi pravne posljedice, ili da intervencijom Vrhovnog ili Ustavnog suda bude ujednačena praksa kantonalnih sudova.

– Moguće je i da izvršna vlast na nivou ministarstava za boračka pitanja, kao i rad i socijalnu politiku, te službe za zapošljavanje, urade što je u njihovoj moći, koja je u ovom trenutku iscrpljena, tvrdi Arapović.

(Vijesti.ba)