FBiH: Program zapošljavanja 1.000 mladih ljudi

Hiljadu mladih osoba iz Federacije BiH, koje do sada nisu imale radnog iskustva, a nalaze se na birou za zapošljavanje, imaju mogućnost da već od nove godine počnu raditi, zahvaljujući programu koji provodi Federalni zavod za zapošljavanje.


fzzz kzzz

Hiljadu mladih osoba iz Federacije BiH, koje do sada nisu imale radnog iskustva, a nalaze se na birou za zapošljavanje, imaju mogućnost da već od nove godine počnu raditi, zahvaljujući programu koji provodi Federalni zavod za zapošljavanje.

fzzz kzzzMlade osobe do 30 godina, bez radnog iskustva, imaju mogućnost zaposliti se preko projekta Program jačanja konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo.

“Putem ovog programa u FBiH će biti zaposleno 500 osoba sa visokom stručnom spremom na godinu dana i 500 osoba sa srednjom stručnom spremom na šest mjeseci”, istakao je Kenan Rešo, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Da biste dobili posao potrebno je da imate do 30 godina i da nemate iskustva u struci za koju ste se školovali te da ste prijavljeni na evidenciju službi prije objavljivanja Javnog poziva.

“Potrebno je da nezaposlena osoba pronađe poslodavca koji pristaje učestvovati u programu te ispuni obrazac Inicijativa, koji je moguće dobiti na birou gdje je prijavljen. Obrazac treba potpisati i ovjeriti poslodavac i odmah nakon provjere kandidat može početi raditi”, kazao je Rešo.

Poslodavci koji žele učestvovati u Programu dobijat će 460 KM bruto mjesečno za svaku zaposlenu osobu, a iznos sufinansiranja se uvećava za 10 posto, ukoliko zaposle pripadnike posebne kategorije nezaposlenih mlađih osoba: žene, Rome, osobe koje su duže vremena na birou, članove šehidskih porodica, osobe sa invaliditetom…

Plaću određuje poslodavac, i kako je istaknuto, ne smije biti niža od najmanjeg ličnog dohotka u FBiH.

Javni poziv za učešće u Programu sa potrebnim obrascima za apliciranje bit će objavljeni 5.12.2012. godine na internet stranici Zavoda, a dostupni će biti i u općinskim biroima za zapošljavanje.

(STUDOMAT.ba)