FBiH: Pet miliona eura za Univerzitet u Bihaću

Vlada FBiH prihvatila je danas zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između BiH i Raiffeisen Bank International AG, u iznosu od 5.000.000 eura, za realizaciju Projekta modernizacije Univerziteta u Bihaću.


unbi zgrada

Vlada FBiH prihvatila je danas zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između BiH i Raiffeisen Bank International AG, u iznosu od 5.000.000 eura, za realizaciju Projekta modernizacije Univerziteta u Bihaću.

unbi zgradaCilj Projekta je nabavka i instalacija savremene tehničke, Iaboratorijske i nastavne opreme za sve visokoškolske institucije na Univerzitetu. Osnovni ciljevi projekta su osavremenjivanje nastavnog procesa i podizanje opremljenosti laboratorija, kabineta i učionica, te podizanje standarda nastavnog procesa i laboratorijskih vježbi na viši nivo.

Sredstva od pet miliona eura odobrena su uz povoljne uvjete, bez kamate, grace period od jedne godine i rok otplate od 11,5 godina. Velike efekte od ovog projekta imat će generacije studenata, ali i nastavno osoblje uključeno u nastavne, naučne i istraživačke procese na Univerzitetu. Ovu odluku treba potvrditi Parlament FBiH.

(Klix.ba)