Fakultet političkih nauka nastavlja biti dijelom uspješnog PoSIG konzorcija

Konzorcij čini 10 univerziteta iz sedam zemalja.


PoSIG 2

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj potvrdio je danas, 10. jula 2023. godine, svojim potpisom, pristupanje međunarodnom konzorciju univerziteta pod vodstvom Univerziteta u Salzburgu koji okuplja vodeće politološke departmane u regionu u kreiranju i izvođenju zajedničkog magistarskog programa političkih nauka pod nazivom: Integracija i upravljanje (PoSIG).

Studijski program i prateće mjere prethodno su razvijeni kao dio Erasmus+ KA2 Capacity Building Projekta iz perioda 2015-2017. godine. Potpisivanje novog ugovora o proširenom konzorciju i inoviranom studijskom programu omogućava konzorciju da aplicira za novi ciklus međunarodne akreditacije. Prethodni magistarski program koji se zajednički izvodio u periodu 2016-2023. bio je akreditiran u Austriji. Od 2014. godine projekt na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu političkih nauka razvija i studijski magistarski program vodi prof. dr. Nedžma Džananović Miraščija (FPN/UNSA).

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

PoSIG magistarski program omogućio je studentima Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, kao i drugih univerziteta članova konzorcija, iskustvo studiranja na minimalno dva, odnosno tri ili četiri različita univerziteta tokom dvogodišnjeg master-studija i stjecanje dvojne ili višestruke diplome. Studenti Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu koji su se proteklih godina odlučili za ovaj studij, ostvarili su iznadprosječne rezultate, a i sam Fakultet političkih nauka UNSA bio je popularna destinacija za studente iz drugih zemalja. Uspješna saradnja nastavit će se i u predstojećem periodu, a revidirani program, s obnovljenom akreditacijom, studentima će biti ponuđen u narednoj akademskoj godini (2024/25.).

Konzorcij čini 10 univerziteta iz 7 zemalja:  Univerzitet u Salzburgu (Austrija); Univerzitet u Trstu (Italija); Ćirilo i Metodije Univerzitet, Skopje (Sjeverna Makedonija); Europski Univerzitet u Tirani (Albanija); Univerzitet u Tirani (Albanija); Univerzitet za biznis i tehnologiju, Priština (Kosovo), Univerzitet u Prištini (Kosovo); Univerzitet u Crnoj Gori (Crna Gora).

Iz Bosne i Hercegovine, članovi konzorcija su Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Sarajevska škola nauke i tehnologije (SSST).

Sve institucije koje učestvuju imaju akreditirane programe iz oblasti političkih nauka na sva tri nivoa studiranja.

Program zajedničkog magistarskog studija iz oblasti političkih nauka: Integracija i upravljanje (PoSIG) zasnovan je na visokim međunarodnim standardima i mjerilima podučavanja političkih nauka u skladu sa sedmim nivoom Evropskog kvalifikacijskog okvira i drugom ciklusu kvalifikacije QF-EHEA. Članovi konzorcija tj. partnerski univerziteti doprinijeli su i doprinosit će studiju svojim specifičnim akademskim profilima u sljedećim oblastima: Komparativnoj politici; Europskim integracijama; Međunarodnim odnosima; Javnoj administraciji i politikama; Političkoj teoriji i metodologiji.

PoSIG je orijentiran na potrebe studenata, s posebnim fokusom na ishode učenja. Od studenata se očekuje visoka motiviranost i donošenje samostalnih odluka o akademskom profilu koji žele da razviju unutar nastavnog plana. Studenti će i dalje imati mogućnost da se odluče za dva polja specijalizacije unutar oblasti i disciplina ponuđenih od strane članova konzorcija, tokom dvije godine studija (120 ECTS). Za nastavnike, konzorcij predstavlja i značajnu platformu za diskusiju o daljem razvoju standarda podučavanja i istraživanja u oblasti političkih nauka u Europi.

Za sam Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, sudjelovanje u razvoju i implementaciji PoSIG programa nije samo uspješan način internacionalizacije studija politologije, već jedan je od najvažnijih procesa u posljednje vrijeme. Devetogodišnje iskustvo intenzivne saradnje pozitivno je utjecalo na kako na unutarnje, tako i na vanjske aspekte rada institucije, na nastavnike, studente i instituciju u cjelini. Programski koncept višestrukih diploma i međunarodna (austrijska) akreditacija u periodu 2017-2023. godina ostaju zabilježeni kao pionirski uspjeh Fakulteta. Cijeli proces je donio niz drugih koristi za nastavnike, studente i instituciju u cjelini, posebno u kontekstu upravljanja kvalitetom.

Predmeti koji se predaju u okviru programa PoSIG uveli su potpuno novi koncept fokusiran na napredovanje studenata u istraživanju. Također, nastavnicima i studentima otvorena je mogućnost za korištenje najnovije literature, i obimno korištenje savremene tehnologije u nastavi i prije pandemijskog tehnološkog iskoraka. Studij politologije na FPN/UNSA u ranoj fazi implementacije uveo je upotrebu softvera protiv plagijata za master radove, što je sada redovni dio procedure za odbrane magistarskih  teza. Postojeći programi iz oblasti političkih nauka, upravljanja državom, te međunarodnih odnosa i diplomatije su revidirani s ciljem postizanja većeg stepena komplementarnosti sa PoSIG konceptom.

Studentska služba Fakulteta razvila je dodatne kapacitete za rad sa studentima na razmjeni, čime je Fakultet privukao rekordan broj studenata u programe razmjene.

Aktivnosti na samom Fakultetu koincidirale su sa značajnim promjenama na samom Univerzitetu u Sarajevu, što je pomoglo i uspjehu samog programa, ali i, u širem kontekstu, stvaranju povoljnijeg okruženja za sveobuhvatnu internacionalizaciju i uspostavljanje zajedničkih procedura za upravljanje projektima finansiranim od strane relevantnih međunarodnih fondova.