EuroDIG 2013 Remote: Poziv za prijave na učešće

Fondacija OneWorldSEE u suradnji sa Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu organiziraju direktno praćenje EuroDIG 2013, iz Lisabona u petak, 21.06.2013. u prostorijama Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, uz popratnu diskusiju učesnika/ca o vladavini interneta u Bosni i Hercegovini.


eurodig

Fondacija OneWorldSEE u suradnji sa Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu organiziraju direktno praćenje EuroDIG 2013, iz Lisabona u petak, 21.06.2013. u prostorijama Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, uz popratnu diskusiju učesnika/ca o vladavini interneta u Bosni i Hercegovini.

eurodigDijalog o upravljanju internetom (EuroDIG) je otvorena platforma za neformalnu i uključivu diskusiju i razmjenu o javnim politikama vezanih za upravljanje internetom (Internet Governance, IG) između zainteresiranih iz cijele Evrope. EuroDIG je mreža otvorena za sve zainteresirane strane spremne da doprinesu otvorenoj i interaktivnoj diskusiji po pitanjima upravljanja internetom u Evropi.

Zainteresirani koji učestvuju u programu EuroDIG mreže pripadaju značajnom broju pripadnika civilnog društva, biznis sektora, tehničke i akademske zajednice kao i evropskih vlada, institucija i organizacija kao što su EU-predsjedništva, Evropska komisija, Evropski parlament, Vijeće Evrope i Evropska radiodifuzna unija.

Učešće na daljinu je jedna od aplikacija koju valja uspostaviti kako bi se smanjili različiti jazovi vezani za internet danas, kao što su pristup, uzrast, rod ili informatički jaz.

Zašto je ovaj sastanak tako značajan za mlade?

Mladi su među najčešćim korisnicima interneta, i to ne samo kako bi se zabavili, već i za istraživanje, izražavanje, kreiranje kulture i dijeljenje i širenje znanja. Oni imaju potpunije razumjevanje potencijala koje internet ima, ali trenutno imaju vrlo malo učešća u procesima odlučuvanja o njegovoj budućnosti.
Danas se definira forma interneta koji će mladi naslijediti. Mogu li mladi osigurati zaštitu za svoju slobodu izražavanja, privatnost i interese u budućnosti i kako? Jedini način je da se uključe u procesu odlučivanja još danas.

Pozivaju se zainteresirani studenti Elektrotehničkog, Pravnog fakulteta, Fakulteta političkih nauka i Žurnalistike da se prijave na e-mail: aida.mahmutovic@oneworldsee.org. Broj mjesta je ograničen.

(STUDOMAT.ba)