EU Twinning projekat: Radionica sa visokoškolskim ustanovama u BiH

Univerzitet u Banjoj Luci bio je domaćin predstavnicima visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, na radionici pod nazivom „Kako ojačati sistem osiguranja kvaliteta na visokoškolskoj ustanovi“, organiziranoj 17. i 18. septembra 2014. godine u sklopu Twinning projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta“ koji financira EU.


Foto: HEA BiH
Foto: HEA BiH

Univerzitet u Banjoj Luci bio je domaćin predstavnicima visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, na radionici pod nazivom „Kako ojačati sistem osiguranja kvaliteta na visokoškolskoj ustanovi“, organiziranoj 17. i 18. septembra 2014. godine u sklopu Twinning projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta“ koji financira EU. Ova aktivnost podržava primjenu sistema upravljanja kvalitetom na visokoškolskim ustanovama.

Radionica je okupila menadžere za osiguranje kvaliteta i sa javnih i sa privatnih visokoškolskih ustanova, i prva je u nizu od šest radionica koje će se organizirati u sklopu projekta, a s ciljem unapređenja sistema osiguranja kvaliteta u Bosni i Hercegovini. Na događaj su pozvani menadžeri za osiguranje kvaliteta sa sve 44 visokoškolske ustanove u BiH.

Prorektor za nastavu prof. Simo Jokanović poželio je dobrodošlicu učesnicima u ime domaćina, Univerziteta u Banjoj Luci, a zamjenik direktora Agencije Miljan Popić pridružio se dobrodošlici u ime Agencije.

Tokom prvog tematskog sastanka, održanog 17. septembra 2014., stalni savjetnik za pitanja Twinning projekta Maria E. Weber predstavila je Standarde i smjernice za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG), sa naglaskom na važnost primjene ESG-a na svim razinama osiguranja kvaliteta u BiH. Gđa Weber je dala i kratak pregled predstojeće revidirane verzije ESG-a, čije se usvajanje očekuje u maju 2015. godine na Ministarskoj konferenciji u Jerevanu u Armeniji. Međunarodni stručnjaci govorili su o tome kako se ESG primjenjuje na njihovim visokoškolskim ustanovama u Sloveniji i Austriji, te su dalje diskutirali o sistemima internog upravljanja kvalitetom koji su kod njih uvedeni. Marinka Drobnič-Košorok, službenik za osiguranje kvaliteta sa Univerziteta u Ljubljani (UL), govorila je o njihovim iskustvima i učesnike je obavjestila o nekima od ključnih odrednica i izazova sa kojima se Univerzitet u Ljubljani suočavao u procesu uvođenja ESG-a i razvoja sistema internog upravljanja kvalitetom. Stefan Weiermann, šef Odjeljenja za razvoj univerziteta i upravljanje kvalitetom, dao je odgovore na pitanje kako se Univerzitet Mozarteum u Salzburgu bavi ESG-om i kako upravlja kvalitetom.

Drugi dan radionice bio je posvećen prezentacijama i diskusijama o primjeni sistema internog upravljanja kvalitetom na visokoškolskim ustanovama u BiH. Enes Dedić, raniji koordinator za osiguranje kvaliteta na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Mitar Perušić sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Alim Abazović sa Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa učesnicima su podijelili iskustva u internom osiguranju kvaliteta i iskustva sa Prvim dijelom ESG-a iz perspektive njihovih visokoškolskih ustanova.

Za prezentacijama je uslijedila diskusija, tokom koje su učesnici, podijeljeni u dvije aktivne radne grupe, razgovarali o tome kako pristupiti različitim zainteresiranim stranama na i izvan njihovih visokoškolskih ustanova i o tome kako izraditi, pratiti i poboljšati kvalitet studijskih programa. Govorili su o ključnim elementima internog upravljanja kvalitetom, najadekvatnijem pristupu internom upravljanju kvalitetom za jednu visokoškolsku ustanovu, odnosima sa različitim zainteresiranim stranama i njihovim ulogama, te su govorili o različitim modalitetima izrade, praćenja i unapređenja kvaliteta studijskih programa.

Radionica je pokazala da se usprkos svojim različitim prioritetima visokoškolske ustanove ipak suočavaju sa sličnim izazovima u oblasti upravljanja kvalitetom. Neka od tih pitanja se odnose na profesionalni profil menadžera kvaliteta, primjenu PDCA ciklusa poboljšanja kvaliteta, specifičnim instrumentima u evaluaciji predmeta ili provjere istraživanja, te menadžerskim instrumentima poput principa financiranja, zapošljavanja osoblja, itd.

Događaj u Banjaluci pružio je odgovore na konkretna pitanja o organizaciji i praktičnoj primjeni internog osiguranja kvaliteta i njegovog kontinuiranog poboljšanja na visokoškolskim ustanovama, te je pružio priliku za prenos iskustava i praktičnih znanja u ovoj oblasti iz drugih pristupa koji postoje u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, konkretno u Austriji i Sloveniji.

Sljedeća radionica, koja će se baviti pitanjima pripreme za akreditaciju odnosno pitanjima izrade samoevaluacijskih izvještaja planirana je za mjesec oktobar i na nju će ponovo biti pozvani menadžeri za osiguranje kvaliteta sa svih visokoškolskih ustanova u BiH.

(hea.gov.ba)