ERSTE Fondacija: Otvoren konkurs za stipendije u oblasti istraživanja društvenih nauka

ERSTE Fondacija raspisala je konkurs za sve zainteresovane istraživače i naučnike iz oblasti društvenih nauka iz zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope, pozivajući ih da učestvuju u programu stipendiranja naučno-istraživačkog usavršavanja o temama u vezi sa ekonomskim i socijalno demografskim promjenama.


erste fondacija stiftung cover

ERSTE Fondacija raspisala je konkurs za sve zainteresovane istraživače i naučnike iz oblasti društvenih nauka iz zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope, pozivajući ih da učestvuju u programu stipendiranja naučno-istraživačkog usavršavanja o temama u vezi sa ekonomskim i socijalno demografskim promjenama.

Jedan od najznačajnijih izazova u regionu su promjene u društvenom razvoju, koje direktno utiču na budućnost društvenog povezivanja i izgradnji solidarnosti ovih nacija. Istraživanje bi trebalo da se odnosi na temu dijaspore, nacionalnih država i preovladavajućih struja u društvu u centralnoj i istočnoj Evropi.

Stipendijski program će se odvijati od 2014. do 2016. godine.

ERSTE Fondacija pokreće diskusiju i analizu odnosa dijaspora, zemalja njihovih trenutnih prebivališta i njihove nekadašnje domovine, angažovanje dijaspora u ekonomskom razvoju i političkom životu, kao i njihov odnos i stepen integrisanosti sa vladama i građanstvom.

Poziv je otvoren za sve istraživače i naučnike iz zemalja centralne i istočne Evrope koji proučavaju ili su na bilo koji način uključeni u ekonomske, kulturne ili političke odnose, uključujući i njihovu aktivnost u probleme dijaspore, međunarodnih migracija i politiku dijaspore. Rezultati će pružiti kreatorima politike, civilnom društvu i kompanijama osnovu za buduće planiranje i donošenje odluka, ali će koristiti i ERSTE Fondaciji za buduće istraživanje u ovom regionu. Konkretne preporuke istraživača će biti promovisane i predstavljene relevantnim organizacijama, koje aktivno prate zbivanja u političkoj i ekonomskoj sferi, kao i u građanskom društvu.

Stipendiste će izabrati žiri koji se sastoji od akademika i profesionalaca koji će temeljno pregledati sve prijave i pozvati na intervju aplikante koji prođu u uži krug. Početak istraživanja je zakazan za januar 2015. godine, saopćila je ERSTE Fondacija.

Stipendija u iznosu od 12.000 eura obuhvata troškove jednogodišnjeg istraživanja, učestvovanje na naučnim skupovima i konferencijama, povezivanje s različitim mrežama, kao i putne troškove. Na kraju programa najbolji radovi će biti objavljeni širom zemalja regiona. Radni jezik radova i publikacije je engleski. Može se prijaviti do 24. augusta ove godine, online prijavom: apply.erstestiftung.org/fellowship.

(FENA/Klix.ba)