Erasmus+ Facebook chat pod nazivom: “Šta je plus u Erasmus+?”

Generalna direkcija odgovorna za obrazovanje i kulturu u okviru Evropske komisije 11. maja 2015. godine organizuje Erasmus+ Facebook chat pod nazivom - Šta je plus u Erasmus+?


Erasmus banner

Cilj ove aktivnosti je da se zainteresovanima pruže opšti odgovori na tehnička pitanja vezana za Erasmus+ program.

Erasmus+ je novi program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Ciljevi programa su poboljšanje vještina i zapošljivosti, modernizacija obrazovanja, osposobljavanje i zapošljavanje mladih.

Program će trajati sedam godina, a za njega je predvidjen proračun od 14,7 milijardi evra, što je 40 % više od trenutne potrošnje.

Chat će biti aktivan od 11 do 12 časova na ovom linku.

(UIS)