Elektroprivreda BiH: Javni oglas za dodjelu stipendija za akademsku 2013/14. godinu


elektroprivreda bih cover

Javno preduzeće “Elektroprivreda BiH” objavilo je javni oglas za dodjelu 25 stipendija redovnim studentima na javnim visokoškolskim ustanovama u FBIH za akademsku 2013/2014. godinu, a prema iskazanim potrebama organizacionih dijelova ove kompanije.

“Elektroprivreda BiH” dodjeljuje stipendiije studentima Elektrotehničkog fakulteta, odsjek elektroenergetski, Mašinskog fakulteta, odsjek energetski, te Građevinskog fakulteta, odsjek geodeziija, a osim za direkciju društva, stipendije se dodjeljuju za potrebe podružnica HE na Neretvi Jablanica, TE “Kakanj”, TE “Tuzla”, te elektrodistribucija u Bihaću, Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Zenici, piše indikator.ba.

Studenti treba da imaju prosjek ocjena najmanje 8,0. Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Čitav tekst Javnog oglasa možete pročitati u prilogu.

(indikator.ba)