Dr. Oliver Feeney: Budućnost liječenja bolesti je u modificiranju gena

Naučni skup "Svjetski dan bioetike 2017." održan je 27. oktobra 2017. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS).


A 2

Skup je organizirala UNESCO-va Katedra za bioetiku Bosne i Hercegovine. Posebni gost na sastanku bio je Dr. Oliver Feeney, šef UNESCO-ove Katedre za Bioetiku Irske (UNESCO Bioethics Ireland). Dr. Feeney je također istraživač na polju političke teorije i bioetike u Centru za bioetička istraživanja i analize na Irskom nacionalnom univerzitetu Galway.

Dr. Feeney je održao predavanje na temu “Gene-editing Justice: Reproductive Liberty and Post-Genomic Egalitarianism”, gdje je govorio o prilikama koje nude nova otkrića u vezi sa ljudskim genomom, a isto tako i etičkim pitanjaima. Između ostalog rekao je:

– Sa jedne strane ovo unaprijeđeno znanje o našem oblikovanju kao ljudskih bića donosi sa sobom poželjni potencijal za dijagnosticiranje, sprečavanje i izlječenje bolesti u budućnosti. Sa druge strane, također sa sobom donosi i kompleksna etička pitanja i pitanja ljudskih prava, uključujući i nenamjernu štetu koja može biti rezultat korištenja tehnika, njihove dostupnosti i pristanka na njihovo korištenje, te njihovu potencijalnu zloupotrebu.

Pored navedenog, upriličen je i okrugli sto na temu „Genetika danas“, te je otvorena izložba u umjetničkoj galeriji IUS-a.

Studenti IUS-a su također uzeli učešće u proslavi ovog dana svojim projektom “Future of Change”.

(STUDOMAT.ba)