CPI: Istraživanje produktivnosti rada u BiH i zemljama u regiji

Jedan zaposleni u BiH stvorit će prosječno godišnje 15.517 eura dodane vrijednosti, pokazalo je istraživanje o ekonomskoj efikasnosti zemalja u regiji na osnovu bruto dodatne vrijednosti (BDV) po zaposlenom.


Jedan zaposleni u BiH stvorit će prosječno godišnje 15.517 eura dodane vrijednosti, pokazalo je istraživanje o ekonomskoj efikasnosti zemalja u regiji na osnovu bruto dodatne vrijednosti (BDV) po zaposlenom.

Prema istraživanju, koje je provela Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, primjetna su značajna odstupanja u produktivnosti rada u zemljama bivše Jugoslavije. Jedan zaposleni u Sloveniji stvorit će prosječno godišnje 36.996 eura dodane vrijednosti, a u Makedoniji svega 10.208 eura.

Uobičajeno je da se za mjerenje produktivnosti tj. efikasnosti rada koristi omjer bruto dodate vrijednosti proizvedenih roba, te usluga i faktora prozvodnje – broja radnika ili radnih sati u određenom periodu.

“Ni nakon detaljne pretrage nemoguće je uočiti da se zakonodavna, izvršna vlast ili akademska zajednica u Bosni i Hercegovini konkretno bavi produktivnošću, a uz postojeću retrogradnu retoriku koja dominira u javnosti, napredak nije moguć”, navode iz Fondacije CPI.

Ova fondacija daje pet prijedloga za podizanje efikasnosti rada u BiH. Najprije, pokrenuti javne investicije, prije svega u infrastrukturu, tehnologiju, opremu, računarsku integraciju. Ako zaposleni imaju više sredstava na raspolaganju, stvaraju i više dodane vrijednosti.

Potrebno je, navode iz Fondacije CPI, poticati inovativnost, ne samo inovacije u tehnologiji, nego i u nove proizvode, nove načine upravljanja, rada, distribucije, nabavke, u skladu s 21. vijekom i s promjenama paradigmi u mnogim područjima javnog i privatnog poslovanja.

Također, treba unapređivati vještine – investicije i inovativnost dolaze s unapređenjem obrazovanja i konstantnim usavršavanjem, pripremom mladih za tržište rada i prekvalifikacijom starijih, mobilnošću radne snage i dr. Uz to treba podržati razvoj preduzetništva – podrška pokretanju novih firmi i ulasku postojećih u nove djelatnosti osigurava bolju efikasnost, stvaranje više dodane vrijednosti i opstanak na tržištu.

Preporuka je još da se uvedu normativi, vrednovanje rada i kontrolu zaposlenih u javnom sektoru. Normative je potrebno uvesti ili redefinirati jer trenutno većina javnih preduzeća posluje s gubitkom, a troškovi i neefikasnost administracije su dovele privredu na rub kolapsa.

Iskustva drugih zemalja pokazuju da se uvođenjem otvorenosti podataka o radu i troškovima javnog sektora dovode do brzog rasta efikasnosti i smanjenja troškova, navode iz Fondacije CPI. Mjerenje produktivnosti rada na nivou države je posebno značajno za analizu ekonomskog rasta, konkurentnosti i standarda života u određenoj ekonomiji, kao i za pojašnjenje ekonomskih preduvjeta nužnih za privlačenje domaćih i inostranih investicija i društveni razvoj.

Pri istraživanju su korišteni službeni podaci državnih zavoda za statistiku zemalja bivše Jugoslavije za 2011. godinu.

(Klix.ba)


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!

STUDOMAT

STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.
X