CEP projekat “Novi Grad – poslovna rješenja”: Prijavite se na besplatne edukacije

Projekat "Novi Grad - poslovna rješenja" se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta "Jačanje lokalne demokratije / demokracije III - LOD III" kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.


CEP edukacije novi grad cover

Udruženje “Centar za evropski put” (CEP) realizira projekat “Novi Grad – poslovna rješenja” čiji je cilj povećanje kvalitete i kvantitete mjera usmjerenih ka smanjenju nezaposlenosti, a posebno u ovom segmentu ugroženih kategorija stanovništva – žena, osoba sa invaliditetom i Roma kroz neformalni oblik edukacije i povezivanje istih sa privrednim subjektima radi buduće saradnje.

Besplatne edukacije u periodu novembar 2013 – januar 2014. godine prošlo je 100 polaznika sa općine Novi Grad Sarajevo. Cilj cjelokupnog projektnog programa je povezivanje privrednih subjekata općine sa ciljanim grupama kroz ohrabrivanje poduzetničke inicijative i unapređenja kapaciteta, znanja i vještina – budućih poduzetnika na području općine Novi Grad Sarajevo. U periodu januar – februar 2014. godine u okviru projekta realizirat će se Dan otvorenih vrata i Sajam zapošljavanja.

Projekat “Novi Grad Poslovna Rješenja” prepoznat je kao pozitivna mjera u smjeru borbe protiv nezaposlenosti od strane načelnika Općine Novi Grad Sarajevo mr. Semira Efendića koji je pružio maksimalnu tehničku podršku za realizaciju istog, saopšteno je iz Udruženja “Centar za evropski put”.

Udruženje CEP poziva sve zainteresirane da se prijave na besplatne edukacije koje će se organizirati do kraja mjeseca februara u nekoliko različitih ciklusa. Više informacija o načinu prijavljivanja na edukaciju i projektnim aktivnostima dobit ćete na web stranici udruženja: www.cep-sa.org.

Projekat “Novi Grad – poslovna rješenja” se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta “Jačanje lokalne demokratije / demokracije III – LOD III” kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

(STUDOMAT.ba)