Bosna i Hercegovina postala članica Međunarodne asocijacije studenata veterine

Na 70. globalnom simpoziju Međunarodne asocijacije studenata veterine (engl. International Veterinary Students' Association - IVSA), održanom od 19. do 27. februara, delegati iz preko 80 država su izglasali da se obnovi članstvo Bosne i Hercegovine u IVSA-i.


ivfsa

IVSA je neprofitna, nevladina organizacija osnovana 1953. godine u Zapadnoj Njemačkoj i predstavlja najveću asocijaciju studenata veterine na svijetu sa preko 38000 članova. Misija IVSA-e na globalnom nivou je: „Biti na korist životinjama i ljudima svijeta“ kroz unapređivanje standarda veterinarskog obrazovanja na međunarodnom nivou kroz razmjenu ideja, znanja i kulture.

Iza inicijative ponovnog osnivanja državne članske organizacije IVSA u Bosni i Hercegovini stoje studenti Veterinarskog fakulteta Arman Hodžić (predsjednik IVSA BiH), Maid Junuzović (glavni rukovodilac za razmjene IVSA BiH) i Kristijan Karamatić (blagajnik IVSA BiH), a ciljevi su poticanje saradnje studenata veterinarske medicine u Bosni i Hercegovini sa kolegama iz svijeta na području stručnog usavršavanja i naučnog rada.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Načini na koje će to biti organizovano su kroz kongrese i simpozije, međunarodne razmjene između članskih organizacija, provođenje projekata i brojne druge manifestacije i radionice s ciljem osposobljavanja budućih doktora veterinarske medicine za život i rad u međunarodnom okruženju. Glavni fokus pomenutih događaja prati aktuelne teme iz oblasti veterinarske medicine kao što su: dobrobit životinja, jedinstveno zdravlje, mala i velika praksa te brojna naučna istraživanja i inovacije.

Ovim putem osnivači državne članske organizacije IVSA u Bosni i Hercegovini pozivaju sve zainteresovane studente Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, da se pridruže stvaranju jedne pozitivne priče koja će svim članovima donijeti jedno neprocjenjivo iskustvo.

IVSA BiH

Više informacija o asocijaciji navedeno je na službenim stranicama IVSA BiH: