Bez straha i cenzure: Prava i obaveze studenata i profesora

Prava i obaveze studenata regulisani su Zakonom o visokom obrazovanju. Međutim, u praksi se veliki dio zakona ne poštuje. O tome se najčešće ne govori, jer studenti, ali i profesori često nisu zainteresovani za teme koje prevazilaze pitanja broja rokova i onoga čime se regulišu materijalna prava i status uposlenika. Studenti i profesori bi trebali imati obavezu da stalno prate nova znanja i dostignuća.


Prava i obaveze studenata i profesora

Koliko studenti i profesori znaju o svojim pravima i obavezama, i kako unaprijediti njihov međusobni odnos, kao i obrazovanje, razgovaraće prof.dr. Selma Rizvić sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Aleksija Đurić, viši asistent Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, te studenti Izet Nanić i Rabija Arifović iz Sarajeva, Dušan Simanić iz Istočnog Sarajeva i Amar Husnić iz Mostara u emisiji „Bez strana i cenzure“ koja je u programu TV1 u ponedjeljak u 21 sat.