Besplatno školovanje za novu generaciju studenata IT stručnog studijskog programa na Univerzitetu u Sarajevu

Obezbijeđena sredstva za finansiranje školarina za upis nove generacije studenata stručnih IT studijskih programa na Univerzitetu u Sarajevu.


Bit Alijansa

S obzirom na veliki deficit radne snage u oblasti IT-a, u akademskoj 2018/2019 pokrenuti su dvogodišnji stručni IT studijski programi koji se realizuju na Elektrotehničkom i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na koje je 2018. godine uspješno upisana prva generacija studenata. Studijski programi su rezultat saradnje Univerziteta u Sarajevu i Udruženja IT kompanija “Bit Alijansa” koje je aktivno učestvovalo na pripremi kurikuluma studijskih programa.

Na osnovu sastanaka između ministra privrede KS, Harisa Bašića i predstavnika Bit Alijanse inicirana je ideja da se obezbijedi besplatno školovanje za ovo veoma traženo zanimanje te je usvojenim rebalansom budžeta Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede obezbijedilo sredstva u svrhu pokrića troškova školarina za sve studente koji se upišu na IT stručni studijski program u akademskoj 2019/2020 godini. U budžetu je za ovu stavku predviđeno 280.000 KM kojim će se pokriti školarine novoupisanih studenata.

Prema planu upisa, Prirodno-matematički fakultet će upisati 80, a Elektrotehnički fakultet 50 studenata na IT stručni studij te se pozivaju zainteresovani da podnesu prijave za upis do 5. jula 2019. godine.

Ministarstvo privrede KS, Elektrotehnički fakultet i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu će uskoro objaviti više informacija o načinu realizacije finansiranja školarina.

Konkursi za upis na IT stručni studij su dostupni na web stranicama Elektrotehničkog i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu:

Stručni studij “Informacione tehnologije” na Prirodno-matematičkom fakultetu

Stručni studij “Razvoj softvera” na Elektrotehničkom fakultetu

(STUDOMAT.ba)