BBI: Raspisan konkurs za dodjelu 500 stipendija

Komisija Bosna Bank International (BBI) za izbor i dodjelu stipendija, u saradnji sa Asocijacijom Fatma, raspisala je konkurs za dodjelu 500 stipendija za školsku 2012/2013. godinu iz Fonda Sheikh Saleh Kamel. Konkurs se odnosi na sve učenike osnovih i srednjih škola, te studente, državljane sa teritorije cijele BiH.


Bosna Bank International BBI Asocijacijom Fatma Fond Sheikh Saleh Kamel Stipendije Studomat

Komisija Bosna Bank International (BBI) za izbor i dodjelu stipendija, u saradnji sa Asocijacijom Fatma, raspisala je konkurs za dodjelu 500 stipendija za školsku 2012/2013. godinu iz Fonda Sheikh Saleh Kamel. Konkurs se odnosi na sve učenike osnovih i srednjih škola, te studente, državljane sa teritorije cijele BiH.

Bosna Bank International BBI Asocijacijom Fatma Fond Sheikh Saleh Kamel Stipendije StudomatKandidati zainteresovani za učešće na konkursu trebaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama dostaviti konkursnoj Komisiji sa naznakom “Konkurs za stipendije iz Fonda Sheikh Saleh Kamel” poštom ili lično predajom na protokol u BBI banci, sljedeće dokumente:

  1. Zahtjev za stipendiju s obaveznim ličnim podacima aplikanta (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, grad i kontakt telefon);
  2. Kopija rodnog lista;
  3. CIPS-ova prijava o mjestu boravka (ne starija od 3 mjeseca);
  4. Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog učenika, odnosno studenta;
  5. Odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh u školi/fakultetu (prosjek ocjena zadnje završene školske/akademske godine 2011/2012.)
  6. Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da se radi o djetetu bez oba ili jednog roditelja (smrtni list), djetetu šehida, odnosno poginulog borca, civilne žrtve rata, logoraša ili RVI preko 50%;
  7. Kućnu listu;
  8. Odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova (potvrda o visini primanja i radnom statusu), ili ukoliko su roditelji nezaposleni potvrda sa biroa za zapošljavanje ili potvrda školske ustanove za članove domaćinstva koji se nalaze na školovanju (obavezno za svakog člana domaćinstva);
  9. Dokaz o angažiranosti aplikanta ili njegovog roditelja na društveno posebno odgovornim angažmanima (članstvo u asocijacijama, posebni projekti iz oblasti odgoja djece i mladih i sl.);
  10. Izjavu da aplikant nije korisnik – primalac niti jedne druge stipendije.

Primaoci stipendija iz Fonda Sheikh Saleh Kamel će biti obavezani da odmah po zaposlenju i/ili stjecanju samostalnih prihoda, otpočnu sa vraćanjem iznosa primljene stipendije i to u iznosima ne manjim od 3% od njihove mjesečne plaće/prihoda ili u većem iznosu po njihovoj odluci pa sve dok ne vrate iznos ukupno primljenih sredstava.

Prednost pod istim uvjetima sa ostalim kandidatima imaju učenici/studenti iz porodica šehida, poginulih boraca, RVI preko 50% i civilnih žrtava rata stepena invaliditeta iznad 70%, logoraša i demobiliziranih boraca (učenici/studenti koji pripadaju nekoj od navedenih kategorija moraju priložiti dokaz o pripadnosti istoj).

Komisija će razmatrati sve potpune prijave primljene do ponedjeljka, 08.04.2013. godine do 12,00 sati.

BBI zadržava dokumentaciju za učenike/studente dobitnike stipendija. Učenici/studenti koji ne dobiju stipendiju, imat će pravo na povrat dokumentacije u roku od 10 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa. Nakon isteka roka od 10 dana, BBI neće biti u obavezi vraćati dokumentaciju, niti će snositi bilo kakvu odgovornost za istu, uključujući pravo BBI da istu uništi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 033/275-198 ili 0800 200 20, odnosno putem e-mail-a: info@bbi.ba.

(BBI Banka)