Basileus & Erasmus Mundus promotivna turneja po bh. univerzitetima

U okviru programa Erasmus Mundus, akcija 2, univerzitetima u BiH data je mogućnost učešća u svim partnerstvima koja su ove godine odobrena od Evropske komisije (kao direktni partneri ili kao indirektni partneri – ciljna grupa 2). Time je studentima sva tri ciklusa studija, kao i studentima predbolonjskog sistema studija, nastavnicima i saradnicima univerziteta sa područja Zapadnog Balkana omogućen studijski i stručni boravak na 38 univerziteta iz zemalja članica Evropske unije.


basileus erasmus mundus studomat

U okviru programa Erasmus Mundus, akcija 2, univerzitetima u BiH data je mogućnost učešća u svim partnerstvima koja su ove godine odobrena od Evropske komisije (kao direktni partneri ili kao indirektni partneri – ciljna grupa 2). Time je studentima sva tri ciklusa studija, kao i studentima predbolonjskog sistema studija, nastavnicima i saradnicima univerziteta sa područja Zapadnog Balkana omogućen studijski i stručni boravak na 38 univerziteta iz zemalja članica Evropske unije.

Od novembra 2013. godine aktuelni su konkursi za dostavljanje prijava za stipendije za mobilnost te se u skladu s tim organizuje promo turneja koja će obuhvatiti 4 bh. grada i partnerske univerzitete:

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

  • Sveučilište u Mostaru (Veliki amfiteatar Filozofskog fakulteta) – 03. decembar 2013. godine od 10,00 do 13,30 sati; prezentacija u 11,00 sati;
  • Univerzitet Džemal Bijedić (Pravni fakultet) – 03. decembar 2013. godine od 14,30 do 17,00 sati; prezentacija u 15,30 sati;
  • Univerzitet u Sarajevu (Rektorat) – 04. decembar 2013. godine od 10,00 do 15,00 sati; prezentacija u 11,00 sati;
  • Univerzitet u Tuzli (Amfiteatar A2, Filozofski fakultet) – 05. decembar 2013. godine od 11,00 do 16,00 sati; prezentacija u 12,00 sati;
  • Univerzitet u Banjoj Luci (Rektorat & Akademija umjetnosti) – 06. decembar 2013. godine od 10,00 do 15,00 sati; prezentacija u 11,00 sati;

Promotivna turneja će se održati uz prisustvo predstavnika pet univerziteta iz Evropske unije:

  1. Univerzitet „Karl Franz“ u Grazu, Austrija, JoinEuSEE projekt
  2. Univerzitet u Gentu, Belgija, Basileus projekt
  3. Univerzitet u Lundu, Švedska, Basileus/Sigma projekt
  4. Univerzitet u Sofiji, Bugarska, Basileus projekt
  5. Univerzitet „La Sapienza“ u Rimu, Italija, Basileus projekt

Kao gost ovom sajmu, u Sarajevu i Tuzli će biti prisutna grupa studenata sa Tehničkog fakulteta na Masaryk Univerzitetu (Češka Republika) gdje će predstaviti stipendije i programe koji su na raspolaganju našim studentima.

Predstavnici će biti raspoloživi za informacije u vezi sa svih pet projekata koji su ovoj akademskoj godini dostupni studentima, nastavnicima i saradnicima svih univerziteta na području BiH.

Moguće je podnijeti prijavu za stipendije u trajanju od 1-34 mjeseca, na svim nivoima studija, dodiplomskog, postdiplomskg i doktorskog studija. Iznosi stipendija su od 1.000 eura za dodiplomske i postdiplomske studije, te 1.800 eura za doktorske i postdoktorske boravke.

Ipak, kako svaki EU univerzitet zadržava pravo da određuje dodatna pravila ispunjavanja aplikacija, svakako se preporučuje da se prije prijavljivanja informišete. Zato je ovaj sajam i prezentacija najbolji početak vaše pripreme.

(erasmus-unsa.ba)