ARZ BiH: Izmijenjena procedura zapošljavanja zdravstvenih radnika u Njemačkoj

Agencija za rad i zapošljavanje BiH objavila je da je došlo do promjene u proceduri zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu za rad za poznatog poslodavca u SR Njemačkoj.


Foto: Klix
Foto: Klix

Agencija za rad i zapošljavanje BiH objavila je da je došlo do promjene u proceduri zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu za rad za poznatog poslodavca u SR Njemačkoj.

Državljani Bosne i Hercegovine imaju mogućnost da stupe u kontakt sa poslodavcem u SR Njemačkoj, te na taj način pokrenu proceduru zapošljavanja u toj državi.

Nakon što je sa poslodavcem stupio u kontakt i postigao dogovor o zaposlenju, potrebno je da kandidat lično ili putem pošte dostavi prijavu i dokumentaciju Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, koja će istu proslijediti Saveznoj agenciji za rad SR Njemačke – Centralnom uredu za posredovanje u međunarodnom i stručnom zapošljavanju (ZAV). Predstavnici ZAV-a će nakon provjere dokumentacije sa dotičnim poslodavcem zaključiti dvojezični ugovor o radu i izdati saglasnost za zaposlenje, koje će poslati Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Po prijemu navedenih dokumenata predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine će pozvati kandidata da potpiše dvojezični ugovor o radu, te će na kraju i odgovorno lice ispred Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine potpisati ugovor.

Kandidat će preuzeti original dokumente, te u Ambasadi SR Njemačke u Sarajevu pokrenuti proceduru za dobijanje boravišne dozvole/vize po osnovu rada (Napomena: o dokumentaciji potrebnoj za dobijanje vize se kandidati mogu informisati na: www.sarajevo.diplo.de.

Nakon dobijanja boravišne dozvole/vize, kandidat je obavezan informaciju o tome dostaviti Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine (kopiju vize i informaciju o datumu zaposlenja dostaviti putem pošte ili skenirano putem maila na edis.basic@arz.gov.ba).

Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja PUTEM POŠTE na adresu: AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BOSNE I HERCEGOVINE Đoke Mazalića br. 3. 71 000 Sarajevo (sa naznakom “Prijava za rad u SR Njemačkoj“).

Prijava se može dostavili LIČNO u prostorije Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine isključivo u svoje ime, navode iz Agencije.

Više informacija u prilogu.

(STUDOMAT.ba)